Skupština Hrvatske Veterinarske Komore na temelju ovlasti iz čl. 106. stavak 3. točka 8. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, 70/97) te čl. 10. alineja 17. i čl. 19. alineja 14. Statuta Hrvatske veterinarske komore, na svojoj redovitoj sjednici od 19. ožujka 1999. g. donosi.


Nomenklatura Veterinarskih Usluga

s prijedlogom cijena veterinarskih usluga u Republici Hrvatskoj

  1. Stručni odbor Hrvatske veterinarske komore na sjednici od 29. rujna 1998. g. i Gospodarstveni odbor HVK na sjednici od 22. prosinca 1998. godine donijeli su prijedlog Nomenklature veterinarskih usluga s prijedlogom cijena veterinarskih usluga u Republici Hrvatskoj.
  2. Izvršni odbor HVK na 6. sjednici od 27. studenog 1998. prihvatio je prijedlog Nomenklature veterinarskih usluga s prijedlogom cijena veterinarskih usluga u Republici Hrvatskoj, dostavljen od Stručnog i Gospodarstvenog odbora HVK.
  3. Skupšttina HVK na redovitoj sjednici 19. ožujka 1999. godine, pod točkom 12. Dnevnog reda prihvatila je prijedlog Nomenklature veterinarskih usluga s prijedlogom cijena veterinarskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Jedinstvena Nomenklatura Veterinarskih Usluga predstavlja temelj za mogućnost informatičke obrade podataka obavljanja veterinarske djelatnosti i osnovu za donošenje cijena veterinarskih usluga.

Prijedlog cijena veterinarskih usluga donesen je na temelju stručne procjene i dostavljenih prijedloga s rasprave podružnica Hrvatske veterinarske komore te sukladno prijedlogu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predložene cijene veterinarskih usluga odnose se isključivo na cijenu stručnog rada i zavisne opće troškove kao dio cijene u sveukupnoj kalkulaciji pokedine veterinarske usluge (iskazano bez PDV-a).

Nomenklatura usluga i visina naknada za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu iskazana je prema važećim cijenama 1999. godine, na temelju Pravilnika o visini pristojbi za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole (Narodne novine, 70/97, 33/99 i 50/99), a usluga i cijena obveznih imunoprofilaktičkih i dijagnostičkih mjera iskazana je prema usuglašenim cijenama na temelju Naredbe o mjerama za zaštitu životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1999. godini. Nomenklatura ovih usluga i cijena mijenjati će se sukladno narečenim podzakonskim propisima.