Cijenjene dame i gospodo, kolegice i kolege!

POZIVAMO VAS

Odjel za male životinje i kućne ljubimce

organizira ponovno, sada već jubilarno V. puta

"DANE HRVATSKE MALE PRAKSE"

kao najveći skup veterinara male prakse u godini!

Simpozij na temu "Fizikalna terapija i postoperativni tretman" bit će održan 19.-20.03.2005. u Varaždinu, u hotelu TURIST

Osigurali smo za Vas eminentne predavače iz Hrvatske i inozemstva, koji garantiraju visoku kvalitetu i profesionalnost skupa. Također je osigurano i simultano prevođenje te nazočnost velikog broja tvrtki, koje će prezentirati farmaceutske proizvode i medicinsku hranu za kućne ljubimce.

Kotizacija za simpozij za članove Odjela iznosi 732,00 kn (PDV uključen), a za nečlanove 1.220,00 kn (PDV uključen).

Molimo da svi zainteresirani članarinu od 200,00 kn uplate najkasnije do 01.06. za tekuću godinu, kako bi ostvarili sve beneficije koje članstvo osigurava.

Žiro račun HVK: 2360000-1101 250492
Uplata kotizacije - poziv na broj: 2341 – broj članske iskaznice
Uplata članarine - poziv na broj 234 – broj članske iskaznice

U cijenu kotizacije uključena su dvodnevna predavanja, simultano prevođenje, zbornik radova te svečana večera u restaurantu «Zlatna guska».

Ovaj skup boduje se prema Pravilniku o stručnom usavršavanju HVK.

Za smještaj molim kontaktirati izravno hotel TURIST na tel. broj 042-395-395.  

Uz kolegijalan pozdrav i do skorog viđenja!

PREDSJEDNIŠTVO ODJELA


 

PROGRAM
V. DANA HRVATSKE MALE PRAKSE
Varaždin, Hotel Turist, 19.-20.03.2005.

SUBOTA

08.00:09.00 - prijava sudionika
09.00:09.10 - otvorenje simpozija
09.10:09.45 - dijagnostika hromosti - A. ZOHMANN
09.45:10.20 - fizikalna rehabilitacija kod bolesti ramenog, lakatnog i koljenogzgloba - A. ZOHMANN
10.20:10.35 - stanka za kavu
10.35:11.10 - elektroterapija kod posttraumatskih promjena na kralješnici i ekstremitetima u domaćih
                        mesojeda - M. ŠEHIĆ
11.10:11.45 - hromost stražnjih nogu - diferencijalna dijagnostika bolesti kralješnice i kukova - A.
                        ZOHMANN
11.45:12.20 - osteosinteza po Wanivenhausu - G. WANIVENHAUS
12.20:12.55 - fizikalni postupci liječenja posttraumatskih promjena na kralješnici i ekstremitetima u
                         pasa - D. STANIN
12.55:14.30 - stanka za ručak
14.30:15.05 - rezultati primjene osteosinteze po Wanivehhausu G. WANIVENHAUS
15.05:15.40 - flea and tick born diseases - ADVANTIX - ektoprofilaksa u pasa -  H. MEHLHORN
15.40:16.00 - stanka za kavu
16.00:16.35 - canine leishmaniasis - klinički i terapeutski aspekti - G. OLIVA
16.35:17.35 - postoperativni tretman – S. LESNIEWSKI
17.35:18.35 - prevention of major canine infectious diseases – G. CONVERT
20.00                - svečana večera

NEDJELJA

09.00:09.35 - problematika i liječenje ortopedskih pacijenata - D. MATIČIĆ
09.35:10.10 - tie down sindrom - D. MATIČIĆ
10.10:10.45 - rekonvalescencija s nutritivnog aspekta - ZOO HOBBY - HILLS
10.45:11.00 - stanka za kavu
11.00:11.35 - primjena nutraceutika u rehabilitaciji traumatiziranih pasa -  D. ŽUBČIĆ
11.35:12.10 - primjena holicističkih veterinarskih postupaka u rehabilitaciji traumatiziranih pasa - D.
                        ŽUBČIĆ
12.10:12.30 - primjena vanjske fiksacije u sanaciji prijeloma kostiju - primjeri iz prakse - M. MILEŠEVIĆ
12.30:12.45 - zatvaranje simpozija i završna riječ organizatora