TAIEX seminar - implementacija sljedivosti u skladu s uvjetima EU zakonodavstva

12 (u Zadru) i 13. veljače ( u Zagrebu) biti će održan TAIEX seminar - implementacija sljedivosti u skladu s uvjetima EU zakonodavstva ( Uredba 178/ EU )i Zakona o hrani ( NN br. 46/07)" od farme do stola" ( isti sadržaj seminara je u Zadru i u Zagrebu) ukoliko želite prisustvovati prijavite se na seminar na lokaciji koja vam je bliža.
Obavjestite ili proslijedite infomaciju kolegama koji bi mogli biti zainteresirani za ovu temu.

Kontakt – prijave i organizacija : Ivana Barišić

Tel: 01 4826349
Fax: 01 4828380
e-mail: ibarisic1@hgk.hr

Pridruženi dokumenti i prijavnice

Agenda_24960_Draft070108
Prijavnica Sljedivost Zadar
Prijavnica Sljedivost Zagreb