Stručni i znanstveni skupovi

 

 

VETERINARSKI DANI 2018.
znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, 15. - 18. listopada 2018.

 

 

VETERINARSKI DANI 2017.
znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, 25. - 28. listopada 2017.

 

 
Svjetski dan veterinara, 29. travnja 2017.

  Godišnji seminar za računovodstvene radnike i direktore veterinarskih organizacija, 23.i 24. veljače 2017. godine

 Šesti hrvatski veterinarski kongres,
26.-29. listopada 2016. godine u
Opatiji, Grand Hotel 4 opatijska cvijetaZbornik 6. hrvatskog veterinarskog kongresa


VETERINARSKI DANI 2015
znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, 20. - 23. listopada 2015.
  • Radionica ultrazvuka malih životinja - ultrazvučna dijagnostika abdomena i uvod u ehokardiografiju i dopler velikih krvnih žila (Mides d.o.o.)
  10.-11. svibnja 2014. [pozivnica]
 • Napredna radionica ultrazvuka malih životinja - ehokardiografija (ultrazvučna pretraga srca kod pasa) (Mides d.o.o.)
  17.-18. svibnja 2014. [pozivnica]
 • Pozivnica za radionicu ultrazvuka za veliku praksu
  Kompletna reproduktivna dijagnostika mliječnih krava
  Transrektalna ultrazvučna pretraga u svim fazama spolnog ciklusa kao
  efikasna mjera u suzbijanju subfertilnosti mliječnih krava
  Veterinarska stanica Samobor, Samobor, 30. studenog 2013.
  [pozivnica] [prijavnica] [program]

 • Ultrazvučna dijagnostika abdomena i uvod u ehokardiografiju i dopler velikih krvnih žila
  [Više]     [Program i prijavnica]
 

 

 • 21. VÖK JAHRESTAGUNG
  21. Fachmesse für Veterinärmedizin
  am 16. und 17. September 2006 an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Paris-Lodron-Universität Salzburg, Hellbrunnerstraße 34
  HNO – ERKRANKUNGEN BEI HUND UND KATZE
  UPDATE HEIMTIERE – VÖGEL – EXOTEN