l_vd_mali2.jpg (8377 bytes)

ZAKLJUČCI


VETERINARSKI DANI 2001.

croatian
Hrvatski
english
English

l_vd_mali2.jpg (8377 bytes)
OPATIJA, 17.-20. LISTOPADA 2001.

U skladu s temama znanstveno stručnog savjetovanja Veterinarski dani 2001 doneseni su slijedeći

ZAKLJUČCI

 • U sveopće prisutnom okruženju opasnosti po zdravlje ljudi i životinja, veterinarska je struka duboko svjesna svojih zadaća i uloge u osiguravanju zdravstvene ispravnosti namirnica i proizvoda životinjskog podrijetla, u zaštiti zdravlja životinja, kao i zaštiti ljudi od zoonoza. Veterinarska struka upozorava na mnogostruko umnožavanje ugroza, koje već sada nastaju ili mogu nastati, kroz nepoštivanje osnovnih zasada veterinarske medicine pri neograničenoj slobodi i globalizaciji tržišta, slobodi poduzetništva i utrci za profitom, a uz istovremeno narušavanje primjerene organiziranosti i zakonske regulative (legislative) u obavljanju veterinarske djelatnosti, kao djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
 • Tijela Državne uprave, znanstveno-nastavne institucije i cjelokupno veterinarstvo Republike Hrvatske zbog očuvanja zdravlja ljudi i životinja treba raditi na jačanju uloge, značenja i pozicije veterinarskog javnog zdravstva u svim sferama veterinarske djelatnosti.
 • U cilju sprječavanja pojave, dijagnosticiranja i suzbijanja GSE potrebno je pridržavati se svih odredbi donesenih u svezi navedene problematike te neizostavno i redovito provoditi kontrolu i pregled živih životinja te pretrage uzoraka moždanog tkiva goveda starijih od 30 mjeseci, svih onih koja su pokazivala nervne simptome i uginulih goveda, a u skladu s Naredbom o obveznom pretraživanju uzoraka moždanog tkiva goveda starijih od 30 mjeseci. U svezi mesno koštanog brašna u smislu sprječavanja pojave GSE obvezno se pridržavati Naredbe o zabrani upotrebe mesno koštanog brašna u svrhu ishrane domaćih životinja u prehrambenom lancu ljudi.
 • Obnoviti i ponovno usvojiti potrebu za osnivanjem Centra veterinarskog javnog zdravstva pri Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a napose njegove sastavnice – Odjela za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog podrijetla sa ciljem pružanja znanstveno-stručnih usluga veterinarstvu odnosno veterinarskim djelatnicima te pravnim i fizičkim osobama.
 • Financijski prioritet (poticajna sredstva) treba dati biološkom pristupu i postupcima u agraru i stočarstvu kao načinu držanja, smještaja, uzgoja i hranidbe životinja te im omogućiti kvalitetniji život i kroz to dobiti njihove kvalitetnije proizvode.
 • U cilju očuvanja okoliša te sprječavanja pojava raznih bolesti kod ljudi i životinja, što se prvenstveno odnosi na GSE, obvezno u mjestima nastajanja treba konfiskat razvrstati u tkiva visokog rizika te u konfiskat, odnosno otpad, životinjskog porijekla čija manipulacija prijevoz i uništavanje određuju akti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Obvezno je redovito odvoziti konfiskat i tkiva visokog rizika odvojeno te ih prerađivati pod propisanim uvjetima u oblik pogodan za spaljivanje (razne vrste brašna). Odlukom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva cjelokupnu količinu prerađenog konfiskata životinjskog porijekla i zatečenog mesno koštanog brašna i drugog brašna životinjskog porijekla zabranjeno je upotrebljavati za stočnu hranu te se mora spaliti u cementari Koromačno s kojom je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva sklopilo ugovor o obavljanju navedenog posla
 • Veterinarska znanost i struka moraju se značajnije uključiti u zaštitu autohtonih, poglavito ugroženih pasmina domaćih životinja kao i divljih i zaštićenih vrsta životinja uopće. Osim rada na identifikaciji, utvrđivanju veličine i statusa populacije te pronalaženju najprikladnijih metoda očuvanja, veterinari (doktori veterinarske medicine) moraju posebnu pozornost usmjeriti prema primjeni suvremenih metoda reprodukcije te istraživanja otpornosti na bolesti. Na taj način dati će doprinos aktualnom trendu u svijetu i Hrvatskoj, koji pasmine životinja promatra kao dio sveukupne biološke raznolikosti ali i dio nacionalne kulturne baštine.
 • Veterinarska struka Hrvatske tradicionalno njeguje i prepoznaje poduzetništvo u razvoju stočarske proizvodnje zasnovano na aktivnom učešću i doprinosu, kako veterinara pojedinca tako i veterinarskih organizacija. Daljnjim usavršavanjem i ciljanim obrazovanjem u managementu i poduzetničkim aktivnostima, veterinarstvo može stvoriti realne pretpostavke napretka, kako u osnovnoj djelatnosti, tako i u proizvodnim aktivnostima. Veterinarstvo mora ustrajati na svojim dugoročnijim strateškim ciljevima, kako u osposobljavanju svojih korisnika tako i rješavanju pitanja zapošljavanja veterinara i veterinarskih tehničara.

  Osposobljavanje (ustroj) razvojne agencije unutar veterinarstva omogućilo bi struci najizravnije kontakte sa državnim institucijama zaduženim za razvojne programe i planove.

 • Potvrđena je opravdanost specijaliziranog dijela Savjetovanja VD'01. «Dan hrvatske male prakse». Predsjedništvo Odjela za malu praksu i kućne ljubimce HVK smatra da bi ubuduće trebalo više dana posvetiti temama male prakse ili organizirati zaseban znanstveno-stručni skup “Dani hrvatske male prakse” kao kongres male prakse po uzoru na nama susjedne zemlje.

Definirana je poteba za prelaskom na obilježavanje kućnih ljubimaca (poglavito pasa i mačaka) mikročipom – projekt Odjela za malu praksu i kućne ljubimce HVK.