PROGRAM
VETERINARSKI DANI 2011.

(sve prezentacije su u pdf (portable document format) formatu)

  26. listopada 2011. (srijeda)
   
14,00 - 19,00 DOLAZAK I REGISTRACIJA SUDIONIKA
19,30 - 20,30 VEČERA
20,30 KOKTEL DOBRODOŠLICE - SPONZOR GENERA D.D.
   
  27. listopada 2011. (četvrtak)
   
08,30 - 09,15 POZDRAVNI GOVORI I SVEČANO OTVARENJE
(Kongresna dvorana Kornati)
Riječ pokrovitelja:
G. Pauk, župan Šibensko-kninske županije;
dr. sc. R. Fuchs, ministar znanosti obrazovanja i športa;
P. Čobanković, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
   
09,15 - 14,30 SEKCIJA 1. - UVODNI REFERATI - AKTUALNOSTI
   
09,15 - 09,35 Veterina i veterinarstvo, S. Legen
09,35 - 09,55 Riječ ravnateljice, Sanja Šeparović
09,55 - 10,15 Veterinarska inspekcija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, G. Jerbić
10,15 - 10,35 Pregovori u Poglavlju 12 (Veterinarstvo, sigurnost hrane i fitosanitarna politika) - Aktualnosti i novosti, Sandra Gutić
10,35 - 11,00 Stanka za kavu - Sponzor Genera d.d.
11,00 - 11,20 Veterinarski fakultet u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, T. Dobranić
11,20 - 11,40 Uloga veterinarskog instituta u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, Ž. Cvetnić
11,40 - 12,00 Važnost veterinarske medicine u modernim biomedicinskim istraživanjima: MiniPET/CT, Danica Ramljak
12,00 -12,30 GENERA d.d. - predstavljanje glavnog sponzora
12,30 - 13,00 Rasprava
13,00 - 14,30 Stanka za ručak
   
14,30 - 18,00 SEKCIJA 2. - VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO
   
14,30 - 14,45 Uloga veterinarske službe u sigurnosti hrane, Vlatka Vrdoljak-Muheljić
14,45 - 15,00 Službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje, Tatjana Karačić
15,00 - 15,15 Nacionalni program za unapređenje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, Vlatka Vrdoljak-Muheljić, Vlatka Tomašić
15,15 - 15,30 Uloga laboratorija u području sigurnosti hrane, Andreja Humski
15,30 - 15,45 Sadržaj i ciljevi Državnog programa monitoringa rezidua, Meira Bosnić, Nina Bilandžić
15,45 - 16,00 Dostupnost veterinarsko-medicinskih proizvoda u RH sada i nakon ulaska u EU, D. Sakar, B. Jendrašinkin
16,00 - 16,15 Rasprava
16,15 - 16,45 Stanka za kavu
16,45 - 17,00 Kontrolna tijela, S. Mandek
17,00 - 17,15 Akreditacija veterinarskih organizacija prema Normi 17020, Hrvatska akreditacijska agencija, M. Vrepčević
17,15 - 17,30 Iskustva kontrolnog tijela u provedbi službenih kontrola, B. Lužaić
17,30 - 17,45 Potencijalni mikrobiološki rizici u hrani životinjskog podrijetla, B. Njari, B. Mioković, Lidija Kozačinski, Vesna Dobranić, N. Zdolec, Ivana Filipović
17,45 - 18,00 Rasprava
   
14,30 - 17,30 SEKCIJA 3 - DOBROBIT ŽIVOTINJA I VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA
   
14,30 - 14,45 Dobrobit životinja kao jedan od preduvjeta za ostvarivanje prava na poticaje u stočarskoj proizvodnji, Branka Buković Šošić, Andrea Mihaljević, Ranka Šimić
14,45 - 15,00 Zahtjevi dobrobiti i kakvoća mesa, B. Njari, B. Mioković, Lidija Kozačinski, Vesna Dobranić, N. Zdolec, Ivana Filipović, T. Mikuš
15,00 - 15,15 Uloga veterinara u zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja Kristina Matković, Marija Vučemilo, Ž. Pavičić, M. Ostović
15,15 - 15,30 Imaju li budućnost alternativni sustavi držanja kokoši nesilica na OPG-ima Kristina Matković, Marija Vučemilo, Bara Vinković, Marica Lolić, Emilija Frižon
15,30 - 15,45 Dobrobit egzotičnih životinja i životinja u zoološkim vrtovima Marija Vučemilo, Kristina Matković, Ž. Pavičić, M. Ostović
15,45 - 16,00 Službene kontrole dobrobiti životinja u klaonicama, Marica Cikojević
16,00 - 16,15 Rasprava
16,15 - 16,45 Stanka za kavu
16,45 - 17,00 Istraživanje dobrobiti životinja u proširenoj Europi (Uvod u FP7 AWARE projekt) M. Ostović, Ž. Pavičić
17,00 - 17,15 Okolišni čimbenici i njihov utjecaj na proizvodnju i dobrobit farmskih životinja, Marija Vučemilo, Ž. Pavičić, Kristina Matković, M. Ostović
17,15 - 17,30 Rasprava
20,00 Večera
21,00 Glazbena večer-Veterinarski zbor
   
  28. listopada 2011. (petak)
   
09,00 - 11,00 SEKCIJA 4. - VETERINARSKA EPIDEMIOLOGIJA
   
09,00 - 09,30 Status Klasične svinjske kuge u RH, Žaklin Acinger Rogić
09,30 - 09,50 Kontrola i suzbijanje zaraznih bolesti konja, N. Turk, V. Starešina, Z. Milas, Lj. Barbić
09,50 - 10,10 Bolesti riba, D. Oraić, Snježana Zrnčić
10,10 - 10,30 Nacionalni programi kontrole bolesti životinja s naglaskom na TBC, brucelozu goveda i enzootsku leukozu, T. Kiš
10,30 - 10,45 Rasprava
10,45 - 11,00 Stanka za kavu
   
11,00 - 13,00 SEKCIJA 5. - ZOONOZE
   
11,00 - 11,15 Kontrola bjesnoće oralnom vakcinacijom lisica, Ivana Lohman Janković, I. Sučec
11,15 - 11,30 Nacionalni program konrole i status salmoneloznih infekcija u RH, Ivana Lohman Janković, Z. Krovina
11,30 - 11,45 Programi kontrole bakterije iz roda Campilobakter u funkciji sigurnosti hrane, Ivana Lohman Janković, Z. Krovina
11,45 - 12,00 Značaj nalaza bakterije roda Campylobacter u hrani, B. Njari, B. Mioković, Lidija Kozačinski, Ana Kovačić, N. Zdolec, Ivana Filipović, Marica Carev
12,00 - 12,15 Dijagnostika trihineloze, A. Marinculić, Z. Krovina, K. Kralj
12,15 - 12,30 Influenca ptica i drugih vrsta životinja, V. Savić
12,30 - 12,45 Klamidioza ptica, Estella Prukner Radovčić, Ž. Gottstein, Danijela Horvatek, Maja Lukač, Z. Biđin
12,45 - 13,00 Rasprava
   
10,00 - 12,15 SEKCIJA 6. - SUSTAV PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI
   
10,00 - 10,15 Razvoj Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS), A. Damjanović
10,15 - 10,30 Veterinarski pregled gospodarstava, S. Mandek
10,30 - 10,45 Označavanje, registracija i kontrola prometa životinja, V. Čačinović
10,45 - 11,00 Rasprava
11,00 - 11,15 Stanka za kavu
11,15 - 11,30 Sustav upravljanja kvalitetom, A. Gašpar
11,30 - 11,45 Iskustva veterinarske organizacije u implementaciji sustava upravljanja kvalitetom Snježana Ratkajec Arbanas
11,45 - 12,15 Rasprava
12,15 - 15,00 Ručak
15,00 SPORTSKI SUSRETI
20,00 Večera