ODBORI HVK

STRUČNI ODBOR

1. Turk Nenad Veterinarski fakultet
2. Capek Brankica Ministarstvo poljoprivrede
3 . Oraić Dražen HVI
4. Gašpar Anđelko Stručni tajnik HVK
5. Kreszinger Lea Predsjednik Odjela vet male pr
6. Rep Vlado Podružnica Bjelovar
7. Šperanda Tomislav Podružnica Osijek
8. Vujević Ivica Podružnica Zagreb
9. Tomac Antun Podružnica Rijeka
10. Trogrlić Vedran Podružnica Varaždin
11. Žebčević Antun Podružnica Split

 

ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE  

1.

Severin

Krešimir

Veterinarski fakultet

2.

Barišić

Nikša

Ministarstvo poljoprivrede

3.

Gašpar

Anđelko

Stručni tajnik HVK

4.

Kreszinger

Lea

Predsjednik Odjela vet male pr

5.

Cestar

Stjepan

Podružnica Varaždin

6.

Delonga

Stipe

Podružnica Split

7.

Ljolje

Bruno

Podružnica Zagreb

8.

Milas

Damir

Podružnica Osijek

9.

Poje

Tomislav

Podružnica Bjelovar

10.

Žagar

Ivica

Podružnica RijekaODBOR ZA VETERINARSKU ETIKU

1.

Berač

Sandra

2.

Erceg

Ljubica

3.

Gažo

Mirela

4.

Rak

Vedran

5.

Stančić

Zdravka

6.

Zajec

Tatjana

7.

Žimbrek

Mirko

 

ODBOR ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM VETERINARA  

1.

Gažo

Mirela

2.

Juras

Mirela

3.

Kaša

Damir

4.

Ovničević

Domagoj

5.

Stupar

Drago

6.

Tangar

Vinko

7.

Viljušić

IvicaGOSPODARSTVENI ODBOR  

1.

Boban

Vesna

2.

Kacun

Mihael

3.

Mitrić

Darko

4.

Rako

Boro

5.

Rukavina

Tomislav

6.

Štetner

Dragutin

7.

Zemljak

Ivan

 

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU  

1.

Agičić

Damir

2.

Bonassin

Franco

3.

Krog

Snježana

4.

Morožin

Darko

5.

Vlahek

MetkaNADZORNI ODBOR  

1.

Damjanović

Darko

2.

Horvat Carevski

Andreja

3.

Nazanski

Vladimir

 

IZDAVAČKI ODBOR  

1.

Križek

Ivan

2.

Rasinec

Neven

3.

Sabolić

Marijan

4.

Severin

Krešimir

5.

Tomac

Antun