Informacije objavljene na ovim mrežnim stranicama vlasništvo su Hrvatske veterinarske komore. Prenošenje objavljenih sadržaja nije dopušteno bez pisanog dopuštenja Hrvatske veterinarske komore.

Svi podatci prikupljeni putem kontakt i prijavnih obrazaca na ovim stranicama, prikupljaju se i čuvaju u skladu sa važećim zakonskim propisima. Svi prikupljeni podatci bit će korišteni u svrhu unaprjeđenja rada Hrvatske veterinarske komore, podizanja razine kvalitete komunikacije te vođenja evidencije o članovima, a u skladu sa Statutom Hrvatske veterinarske komore.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora