1. VEF ALUMNI SIMPOZIJ ”VETERINARSKA MEDICINA I JEDNO ZDRAVLJE”

Drage kolege, sadašnji i budući VEF alumni, s zadovoljstvom Vas pozivamo na 1. VEF ALUMNI SIMPOZIJ “VETERINARSKA MEDICINA I JEDNO ZDRAVLJE” u organizaciji Udruge AMAC-VEF, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske veterinarske komore.

Simpozij će se održati na Veterinarskom Fakultetu Sveučilista u Zagrebu 14. i 15. srpnja 2023. godine.

Simpozij će okupiti značajan broj kolega i renomiranih veterinarskih stručnjaka iz Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Hrvatske, kojima je cilj ukazati na značaj i mogućnosti umrežavanja te povezati VEF alumne i njihove suradnike, kao i razgovarati o konkretnim iskustvima i znanjima koja mogu pomoći u razvoju poslovanja u raznim nivoima veterinarske prakse, što je ovoga puta dano na primjeru veterinarske stomatologije i konceptu Jednog zdravlja, kao svjetskoga trenda.

Nadamo se da će ovakav vid umrežavanja i edukacijskog iskoraka od strane AMAC-VEF sudionicima simpozija pomoći u stjecanju novih saznanja, podizanju nivoa poslovnog uspjeha, kao i povezivanju s potencijalnim partnerima, suradnicima i kolegama unutar profesije.
Također se nadamo ostvarivanju novih konkretnih kontakata i daljnje suradnje.
Dobrodošli!

Vaša ALMA MATER vas zove!

Prof. dr. sc. Suzana Tkalčić, predsjednica AMAC-VEF


PODACI O SIMPOZIJU

Mjesto održavanja: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb (svi sudionici će naknadno putem e-maila dobiti detaljne upute o predavaonici u kojoj će se održavati Simpozij)

Datum održavanja: 14. i 15. srpnja 2023.

Organizator: AMAC-VEF, Udruga diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Suorganizatori: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska veterinarska komora

Sponzor: MILLA Cosmetics d.o.o.

Vrednovanje stručnog usavršavanja: Sudjelovanje na simpoziju Hrvatska veterinarska komora vrednovat će u skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine – prvi dan 2 boda, drugi dan 2 boda.

Kotizacija za sudjelovanje na simpoziju iznosi 50 Eur (ostatak troškova organizacije skupa sufinanciran je od strane AMAC-VEF, suorganizatora i sponzora), a uključuje sudjelovanje na predavanjima oba dana te osvježenje tijekom pauza za kavu. Podatci za uplatu nalaze se u prijavnom obrascu u prilogu.

Kontakt adresa za prijave: [email protected]; putem prijavnog obrasca


PROGRAM SIMPOZIJA

Dan 1, 14. srpnja 2023.
9:00 Pozdravni govor dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Marka Samardžije
9:10 – Pozdravni govor i uvod u Simpozij prof. dr. sc. Suzana Tkalčić, predsjednica AMAC-VEF
9:20prof. dr. sc. Petar Džaja: “Veterinarstvo u Hrvatskoj kroz povijest”

JEDNO ZDRAVLJE
Moderatori: Suzana Tkalčić i Ljubo Barbić
10:00 – Manel Lopez-Bejar: “One Health initiatives in Spain: public and private platforms”
10:50 – Pedro Diniz: “Tick-ing Time Bomb: “The Impact of Climate Change on Tick-Borne Diseases”
11:40 – Tatjana Vilibić-Čavlek: “Arboviruses in Croatia in the “One Health” context”
12.30 – Pauza za kavu
12:50 – Tracey McNamara: “One Health – What practitioners need to know and why they should care”
13:40 – Zvonimir Poljak: “Influenza A Virus in animals: real-time monitoring and risk assessment of a fast-paced virus”
14:30 – Suzana Tkalčić: “Veterinarians at the waterfront: One Health and the marine environments”
15:20 – Ljubo Barbić: “One Health in Croatia – new approach or new term for everyday veterinary practice?”
16:10 – Završne napomene

Dan 2, 15. srpnja 2023.
VETERINARSKA STOMATOLOGIJA
Moderatori: Nika Brkljača Bottegaro i Mirta Vučković
9:00 – Elizabeth F. Schilling: “That bites! Malocclusions in horses”
9:50 – Elizabeth F. Schilling: “Periodontal disease in horses and how to treat it”
10:40 – Ana Nemec: “Malocclusion in dogs – when and how to treat it”
11:30 – Pauza za kavu
11:50 – Ana Nemec: “Optimal management of periodontal disease”
12:40 – Elizabeth F. Schilling: “Looking within: dental radiography in small animals and horses”


Ukratko o predavačima

dr. sc. Ljubo Barbić, dr. med. vet.
Profesor zaraznih bolesti domaćih životinja, Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Prof. Ljubo Barbić redoviti je profesor na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1999. godine, a doktorirao na temu molekularne epidemiologije influence konja 2007. godine na istoj ustanovi. Njegov znanstveni interes su virusne bolesti životinja, posebice epidemiologija zoonotskih arbovirusa i novih zoonoza. Prof. Barbić više od deset godina uspostavlja i koordinira nadzor nad flavivirusima u nastajanju u Hrvatskoj. Kao voditelj projekta ili suradnik sudjelovao je u dva međunarodna i više od deset domaćih znanstvenih projekata. Većina njegovog znanstvenog rada je multidisciplinarno istraživanje zoonoza u bliskoj suradnji sa stručnjacima za humanu medicinu prema pristupu Jedno zdravlje. Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova.
Voditelj je nacionalnog referentnog laboratorija za virusne bolesti konja. Više od deset godina bio je voditelj Laboratorija za virusologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Uz to, bio je pročelnik Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i prodekan. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

dr. sc. Pedro Diniz, dr. med. vet.
Profesor unutarnjh bolesti malih životinja, Western University of Health Sciences, College of Veterinary Medicine, Pomona, CA, USA.
Dr. Pedro Diniz je redoviti profesor interne medicine malih životinja i voditelj odjela za procjenu ishoda učenja na Western University of Health Sciences, Pomona, Kalifornija.
Specijaliziran je za kardiologiju i zoonotske vektorske bolesti kućnih ljubimaca, a karijeru je započeo na Državnom sveučilištu São Paulo (UNESP) u Brazilu, gdje je stekao diplomu doktora veterinarske medicine, a kasnije i doktorat znanosti u kliničkim znanostima. Prije nego što je postao djelatnik Western University of Health Sciences 2009. godine, dr. Diniz je stekao dragocjeno iskustvo od pet godina provedenih kao postdoktorand/znanstveni suradnik u laboratoriju dr. Eda Breitschwerdta na State University of North Carolina. Tijekom svog mandata, dr. Diniz je osigurao više od milijun dolara sredstava za istraživanje. Njegovo najnovije istraživanje, koje je podržao American Kennel Club Canine Health Foundation, naglašavalo je proširenje molekularne detekcije vektorima prenosivih uzročnika bolesti korištenjem sekvenciranja sljedeće generacije. Nedavno je dr. Diniz sve više zaokupljen veterinarskom edukacijom i procjenom ishoda učenja. Njegova nova područja znanstvenog interesa uključuju istraživanje upotrebe i utjecaja umjetne inteligencije (AI) u medicinskom obrazovanju, s ciljem ispitivanja njezinih potencijalnih transformativnih učinaka na obrazovne metodologije i ishode učenja. Znanstvena postignuća dr. Diniza uključuju objavljivanje više od 75 rukopisa, s više od 3600 citata i h-indeksom 34. Također je autor više od 25 poglavlja u knjigama kao što su Ettinger’s Textbook of Veterinary Internal Medicine, Kirkova Current Veterinary Therapy, Greene’s Infectious Diseases of the Dog and Cat, Coté’s Clinical Veterinary Advisory i Pet-Minute Veterinary Consult. Detaljniji podatci dostupni su na .

dr. sc. Manel Lopez-Bejar, dr. med. vet.
O. d. dekana na College of Veterinary Medicine at Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), Spain
Dr. Lopez-Bejar istaknuti je sveučilišni nastavnik i znanstvenik iz polja veterinarske medicine, a trenutno obnaša dužnost privremenog dekana na College of Veterinary Medicine, Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) u Španjolskoj, od siječnja 2023. Također je na poziciji izvršnog pomoćnika dekana na College of Veterinary Medicine na Western University of Health Sciences u Pomoni, Kalifornija, SAD. Uz bogato iskustvo i stručnost na tom području, dr. Lopez-Bejar značajno je doprinesao veterinarskom istraživanju, akademskoj administraciji i znanstveno-savjetničkim ulogama. Također je bio na poziciji dekana Fakulteta veterinarske medicine pri UAB-u od 2008. do 2011. i bio je potpredsjednik za istraživanje pri UAB-u od 2011. do 2012. Dr. Lopez-Bejar aktivno je sudjelovao u raznim savjetodavnim i upravljačkim ulogama. Kao vrsni nastavnik, dr. Lopez-Bejar aktivno sudjeluje u izvođenju raznih kolegija vezanih uz veterinarsku anatomiju, tehnike potpomognute oplodnje, dobrobit životinja (endokrinologija stresa), očuvanje divljih životinja i poslijediplomske tečajeve na veterinarskim specijalizacijama. Također sudjeluje u izvedbi sveučilišnih specijalističkih studija o zdravlju, dobrobiti životinja i očuvanju biološke raznolikosti, kao i u doktorskim programima na nekoliko sveučilišta. Istraživački interes dr. Lopez-Bejar prvenstveno je u procjeni čimbenika koji utječu na dobrobit životinja i reproduktivni sustav. Autor je ili koautor na preko 250 znanstvenih radova u recenziranim međunarodnim časopisima. Bio je mentor 20 doktorskih disertacija te je kao glavni istraživač ili suradnik sudjelovao u više od 30 istraživačkih projekata koje su financirale javne i privatne institucije. Dr. Lopez-Bejar voditelj je istraživačke skupine ERPAW (Endocrinology, Reproductive Physiology and Animal Welfare Research Group) i član je multidisciplinarne istraživačke skupine o neplodnosti ljudi i životinja u Barceloni (GRI-BCN). Sve u svemu, istraživački profil dr. Lopez-Bejara prikazuje njegov značajan doprinos veterinarskoj medicini, akademskoj administraciji, znanstvenim savjetodavnim ulogama i njegovu predanost unaprjeđenju znanja u poljima dobrobiti životinja i reproduktivne fiziologije.

dr. sc. Petar Džaja, dr. med. vet.
Profesor sudskoga i upravnoga veterinarstva, Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Rođen je 03. 08. 1960. godine u Donjim Rujanima općina Livno. Osnovnu školu završio je u D. Rujanima i Lištanima, a gimnaziju u Bugojnu.
Veterinarski fakultet upisao je školske godine 1979/80., a diplomirao 18. listopada 1985. godine. Magistrirao je 7. svibnja 1991.g. a doktorirao 16. 12. 1994.g. Za znanstvenog asistenta izabran je 28 studenog 1991. g. pod brojem 188481. a 16. prosinca 1994. g. obranio je doktorsku disertaciju. Za zvanje višeg asistenta izabran je 4. veljače 1997., u zvanje docenta izabran je 27. veljače 2001.g. izabralo ga je u zvanje docenta, a za izvanrednog profesora 21. prosinca 2004.g. U zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 29. studenoga 2006. kada je imenovan i predstojnikom Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo. U zvanje redovitog profesora izabran je 19. ožujka 2008.g. a 16. travnja 2013.g. imenovan je redovitim profesorom u trajnom zvanju. Autor je 2 sveučilišna udžbenika, jedne monografije i jednog priručnika te koautor tri sveučilišna udžbenika, jedne skripte i dva priručnika. Od 2006.g. stalni je sudski vještak županijskog suda u Zagrebu.
Dana 20. lipnja 2013.g. imenovan je voditeljem kolegija “Uvod u veterinarstvo, „Povijest veterinarstva“, te „Veterinarsku etiku“, a 14. ožujka 2014.g. imenovan je voditeljem Muzeja za povijest veterinarstva. Odlukom od 1. 6. 2015.g. imenovan je voditeljem predmeta „Biološki tragovi i dokazi u sudskom veterinarstvu“ na razdoblje od 1. 3. 2015.- 28. 2. 2019.
Do sada objavio je oko 300 radova od čega je na većini njih prvi autor. Predsjednik je Visokog časnog suda Hrvatske veterinarske komore već dva mandata. Urednik je Hrvatskog veterinarskog vjesnika 2005.-2008 i od 2013.-danas.

dr. sc. Tracey McNamara, dr. med. vet.
Profesorica veterinarske patologije, Western University of Health Sciences, College of Veterinary Medicine, Pomona, CA, USA.
Tracey S. McNamara, D.V.M., Diplomate, A.C.V.P., NAPf je specijalist veterinarske patologije i profesorica patologije na Western University of Health Sciences u Pomoni, Kalifornija. Dr. McNamara specijalizirala se za razumijevanje patogeneze i dijagnostiku bolesti divljih životinja u zatočeništvu i slobodno-živućih divljih životinja, a najpoznatija je po svom radu na otkriću virusa Zapadnog Nila 1999. godine. Tijekom 2004. godine radila je na DTRA-ovom “Integriranom bionadzoru za zoonotske prijetnje” programa u Uzbekistanu, Kazahstanu i Gruziji. Bila je voditeljica projekta s ruskim kolegama na temu “Sučelje ljudi i životinja: poboljšanje otkrivanja biološke prijetnje i nadzora u Rusiji” programa Globalnog zdravlja i biosigurnosti Inicijative za nuklearnu prijetnju u Washington DC. Dr. McNamara bila je konzultant Nacionalnog savjetodavnog pododbora za bionadzor (NBAS) od 2008. do 2009. godine i nastavlja aktivno sudjelovati u razvoju Nacionalne strategije biološkog nadzora.
Nedavno je održala govor na TEDxUCLA-i pod naslovom “Kanarinci u rudniku ugljena” o kontinuiranim nedostacima u biološkom nadzoru za nove biološke prijetnje. Dr. McNamara jedan je od osnivača Saveza za globalnu zdravstvenu sigurnost (GloHSA) koji radi s njemačkom/američkom vojskom, Ujedinjenim narodima, medicinskim obavještajnim i sigurnosnim sektorima. Predsjedala je panelom o “Bolesti X” na Svjetskom zdravstvenom summitu u Berlinu 2018. Sudjelovala je u organizaciji sastanka na Salzburškom globalnom seminaru o “Jednom zdravlju” u studenom 2019.godine te je stipendistica Salzburga. Aktivno je uključena u pokret Jedno zdravlje i zalaže se za neutralan pristup prema vrstama u otkrivanju prijetnji pandemije. Nedavno su je zamolili da bude članica “Tima za crvenu zoru” za COVID-19, skupine stručnjaka koji savjetuju pomoćnika državnog tajnika za pripravnost i odgovor (ASPR) Sjedinjenih Država.

dr. sc. Ana Nemec, dr. med. vet., Dipl. AVDC, Dipl. EVDC
Docentica, University of Ljubljana, Veterinary Faculty, Ljubljana, Slovenija
Ana Nemec diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (VFUL), Slovenija 2004. godine stekavši titulu doktora veterinarske medicine. Nastavila je doktorski studij biomedicine na VFUL, fokusirajući se na istraživanje sustavnih učinaka parodontne bolesti, radeći istodobno na Klinici za male životinje VFUL-a. Doktorirala je 2009. i završila trogodišnju specijalizaciju iz stomatologije i oralne kirurgije na University of California, Davis, SAD 2012. Ana je 2013. postala Diplomate AVDC i EVDC. Izabrana je u zvanje docentice na VFUL-u od 2012. Tijekom 2018. bila je specijalist veterine u Bolnici za životinje Postojna, Slovenija. Godine 2019. vratila se u Kliniku za male životinje VFUL-a i pokrenula svoju konzultantsku tvrtku u veterinarskoj stomatologiji ananemec.si. Ana je aktivna u brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama, dobitnica je nekoliko priznanja iz veterinarske medicine, suradnica je urednice časopisa Veterinary Dentistry and Oromaxillofacial Surgery, recenzentica u nekoliko međunarodnih časopisa te autorica više znanstvenih i stručnih radova. Anin glavni istraživački interes je oralna biologija i oralni tumori. Ona je također predana nastavnica i rado sudjeluje u znanstvenoj i stručnoj komunikaciji.

dr. sc. Zvonimir Poljak, dr. med. vet.
Izvanredni profesor, University of Guelph, Ontario Veterinary College, Canada
Zvonimir Poljak je veterinarski epidemiolog i izvanredni profesor epidemiologije i upravljanja zdravljem svinja na Odjelu za populacijsku medicinu Sveučilišta u Guelphu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te magistrirao i doktorirao epidemiologiju na Sveučilištu u Guelphu. Glavna područja interesa su mu respiratorne virusne bolesti i primjena kvantitativnih metoda analize podataka u životinjskim populacijama, uključujući strojno učenje. Glavno područje istraživanja uključuje razvoj prediktivnih modela temeljenih na podacima za povezivanje genetičkih, medicinskih i demografskih podataka s kliničkim ishodima kod različitih vrsta te razvoj novih pristupa nadzoru bolesti. Njegovo stručno znanje u analizi podataka nadopunjeno je kliničkim iskustvom u uzgoju svinja, redovitim posjetima farmama svinja, kliničkom podukom u rotaciji svinja u fazi IV i redovitom interakcijom s industrijom i vladinim agencijama. Dr. Poljak objavio je preko 150 recenziranih publikacija; trenutno vodi laboratorij s devet studenata diplomskog studija i tri poslijedoktoranda i znanstvena suradnika, te je glavni istraživač na brojnim istraživačkim projektima vezanima uz prijenos uzročnika bolesti u različitim populacijama, prediktivnu analitiku, kvantitativne metode nadzora, donošenje odluka u veterinarskoj medicini, i spremnost za hitne slučajeve. Uz upravljanje zdravljem svinja, njegovo podučavanje uključuje podučavanje naprednih epidemioloških tečajeva uključujući geografsku epidemiologiju, mrežnu analizu u zdravstvu i prediktivnu analitiku za zdravstvene znanosti. Zvonimir je također direktor istraživačkog programa za Ontario Agrifood Innovation Alliance, član je nekoliko uredničkih odbora časopisa u svom području i upravo je završio mandat pomoćnika dekana za istraživanje i diplomske studije na Ontario Veterinary College.

Elizabeth F. Schilling, dr. med. vet.
Privatna praksa – stomatologija konja i hitna služba, predavačica na California State Polytechnic University, Pomona, CA.
Elizabeth F Schilling, stekla je titulu doktora veterinarske medicine na University of California, Davis. Radila je u ambulantnoj praksi konja, fokusirajući se na stomatologiju, prije nego što se pridružila Western University of Health Sciences.
Nakon 10 godina rada na Fakultetu vratila se privatnoj kliničkoj praksi. Također je bila predavač na Cal Poly Pomona. Njezino kliničko područje interesa je veterinarska stomatologija, kako malih tako i velikih životinja. Predaje stomatologiju studentima veterinarske medicine, veterinarskim tehničarima i veterinarima u sklopu tečajeva cjeloživotnog učenja.

dr. sc. Suzana Tkalčić, dr. med. vet.
Profesorica veterinarske patologije, Western University of Health Sciences, College of Veterinary Medicine, Pomona, CA, USA.
Suzana Tkalčić diplomirala je 1995. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala je 2001. godine te završila specijalizaciju iz veterinarske patologije 2003. godine na Odjelu za veterinarsku patologiju i Dijagnostičkom laboratoriju na Sveučilištu Georgia, SAD. Ona je supervizor/upravitelj Veterinary Pathology Center i profesorica veterinarske patologije na Western University of Health Sciences, gdje je uključena u suradnička istraživanja i razne stručne aktivnosti koje uključuju komparativnu patologiju, zdravlje oceana i One Health. Zbog svog širokog interdisciplinarnog interesa i interprofesionalnog suradničkog timskog rada, uspješno je vodila nekoliko domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata u području medicine i patologije akvakulture ili divljih životinja. Njezino iskustvo u veterinarskoj patologiji, sa specifičnom izobrazbom i stručnošću u različitim područjima dijagnostičke makroskopske i mikroskopske patologije i njezine istraživačke primjene, usmjereno je na patologiju morskih sisavaca, peradi i mliječnih proizvoda, parazitologiju i zarazne bolesti.
Uspješno je sudjelovala ili koordinirala nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata u području medicine i patologije akvakulture ili divljih životinja. Radila je kao pomoćni profesor na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, Hrvatska, i Školi narodnog zdravlja, SDSU (ekološka toksikološka istraživanja), te kao znanstveni savjetnik na Medicinskom fakultetu, UNIZG. Dr. Tkalčić je dobitnica nagrade Ljudevit Jurak za komparativnu patologiju Hrvatske medicinske akademije, njezin dopisni član, član znanstvenih vijeća nekoliko medicinskih ustanova i programa, znanstveni savjetnik za veterinarske potrebe (imunostimulansi u akvakulturi) i dobitnica nagrade Utjecajne hrvatske žene, za znanost i tehnologiju 2017.

dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dr. med.
Izvanredna profesorica i specijalistica medicinske mikrobiologije, Zavod za virologiju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska.
Izv.prof.dr.sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, prim.dr.med., spec. mikrobiologije, zaposlena je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je Odjela za virološku serologiju, Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza, Nacionalnog referentnog laboratorija za arboviruse te Laboratorija za dijagnostiku HIV-a i virusa hepatitisa u okviru Centra za dobrovoljno HIV savjetovanje i testiranje pri HZJZ. Sudjelovala je kao voditelj i suradnik na više stručnih i znanstvenih projekata WHO i MZOS. Bila je voditeljica četverogodišnjeg projekta (2017.-2021.) HRZZ: Prevalencija i molekularna epidemiologija emergentnih i re-emergentnih neuroinvazivnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske; CRONEUROARBO te je trenutno suradnik na projektu HRZZ: Emergentni i zapostavljeni hepatotropni virusi u bolesnika nakon transplantacije organa i krvotvornih matičnih stanica; HepViroTransplant. Sudjelovala je u organizaciji i bila voditeljica brojnih znanstvenih i stručnih skupova održanih uz potporu WHO i HRZZ. Član je uredničkih odbora u časopisima Frontiers in Microbiology (Virology Section), Arhiv veterinarske medicine (Srbija) te Infektološki glasnik. Zamjenica je glavnog urednika časopisa Veterinaria Italiana (Italija) te je gost urednik tematskih brojeva “Emerging and neglected viruses and zoonoses” u časopisu Pathogens (Švicarska) i “Ecology, Evolution and Epidemiology of Zoonotic and Vector-Borne Infectious Diseases” u časopisu Microorganisms (Švicarska). Mentor/komentor je dvije doktorske disertacije, jednog završnog specijalističkog rada, jednog magistarskog rada (Biotehnološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija) te 27 diplomskih i završnih radova na Medicinskom fakultetu i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i jednog diplomskog rada na Sveučilištu u Debrecenu, Mađarska. Objavila je više od 300 znanstvenih i stručnih radova te sažetaka prikazanih na međunarodnim i domaćim skupovima.

Sponzor simpozija:

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora