KONSTITUIRAJUĆA-IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKE VETERINARSKE KOMORE

Velika dvorana Veterinarskog fakulteta, 26. listopada 2020.

 

 

Z A P I S N I K

 

 

Skupština HVK započela je s radom u 11.00 sati.

 

Na početku Skupštine predsjednik Hrvatske veterinarske komore (u daljnjem tekstu: HVK) Ivan Forgač, dr. med. vet., pozdravio je sve nazočne članove Skupštine te im se je zahvalio na dolasku na zasjedanje Skupštine.

 

Naglasio je da je ovo prva sjednica Skupštine HVK u novom sazivu, odnosno konstituirajuća Skupština, čestitao je članovima Skupštine koje su izabrali članovi njihovih Podružnica te im je zaželio da u svom mandatu, u okviru Statuta HVK dostojno zastupaju članstvo u radu Skupštine, kao najvišem tijelu HVK, na dobrobit cjelokupne veterinarske struke.

Istaknuo je da se ova Skupština zbog situacije s bolešću COVID-19 i nekoliko neuspješnih sazivanja Skupštine Područne jedinica Odjela veterinarskih tehničara Zagreb održava sa zakašnjenjem.

Posebno je naglasio je da su se nakon održavanja Skupština svih Podružnica te održavanja sjednica svih Područnih jedinica Odjela veterinarskih tehničara stekli uvjeti za održavanje ove konstituirajuće Skupštine, da su pozivi svim novoizabranim članovima Skupštine poslani redovitom poštom u rokovima propisanim Statutom te da je u skladu s pozivom za današnju Skupštinu predviđen sljedeći dnevni red:

 

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 • radnog predsjedništva;
 • zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
 • verifikacijskog povjerenstva;
 • kandidacijskog povjerenstva;
 • izbornog povjerenstva.
 1. Izvješće verifikacijskog povjerenstva-verifikacija mandata zastupnika izabranih u Skupštinu HVK.
 2. Utvrđivanje dnevnog reda.
 3. Izvješće kandidacijskog povjerenstva za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i članova ostalih tijela HVK.
 4. Usvajanje izvješća kandidacijskog povjerenstva – potvrđivanje lista kandidata.
 5. Izbor tijela HVK – glasovanje o predloženim kandidatima.
 6. Izvješće izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja.
 7. Različito.

 

 

 1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela.

 

Predsjednik HVK Ivan Forgač, za  članove radnog predsjedništva predložio je:

 • sc. Josipa Križanića, dr. med. vet., kao predsjedavajućeg;
 • sc. Nikolu Rošića, dr. med. vet.;
 • Antu Šarića, dr. med. vet.;
 • Bernarda Vukušića, dr. med. vet.
 • Dražena Zukovića, dr. med. vet.

 

 

Otvorio je raspravu o predloženim kandidatima za članove radnog predsjedništva.

 

Nije bilo prijedloga drugih kandidata te je prijedlog navedenih kandidata za članove radnog predsjedništva dao na glasovanje.

 

Nakon obavljenog glasovanja konstatirao je da su navedeni kandidati  jednoglasno izabrani za članove radnog predsjedništva.

 

Za zapisničara predložio je tajnika HVK, dr. sc. Anđelka Gašpara, a za ovjerovitelje zapisnika predložio je prof. dr. sc. Juraja Grizelja, dr. med. vet. i prof. dr. sc. Ljubu Barbića, dr. med. vet.

Nakon tog otvorio je raspravu o predloženim kandidatima.

Nije bilo prijedloga drugih kandidata za zapisničara i ovjerovitelje zapisnika te je prijedlog navedenih kandidata dao na glasovanje.

Nakon glasovanja, konstatirao je da su navedeni jednoglasno izabrani za zapisničara i ovjerovitelje zapisnika.

 

Predsjednik HVK Ivan Forgač, dr. med. vet.,  upoznao je članove Skupštine s odredbama članka 14. stavka 1. Poslovnika o izboru i radu Skupštine i drugih tijela HVK, kojima je propisano da se na prvom zasjedanju Skupštine, nakon provedenih izbora na razini Podružnica HVK, obavlja verifikacija mandata izabranim zastupnicima, i to na osnovi uvida u zapisnike o provedenim izborima u Podružnicama HVK i sjednicama Područnih jedinica odjela veterinarskih tehničara.

 

Nakon tog, za članove verifikacijskog povjerenstva predložio je dr. sc. Svjetlanu Terzić, dr. med. vet. i Josipa Petanija, dr. med. vet. te je otvorio je raspravu o predloženim kandidatima.

 

Tijekom rasprave nije bilo prijedloga drugih kandidata za članove verifikacijskog povjerenstva te je prijedlog navedenih kandidata za članove verifikacijskog povjerenstva dao na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja konstatirao je da su članovi Skupštine jednoglasno za članove verifikacijskog povjerenstva izabrali prije navedene, predložene kandidate.

 

Za članove kandidacijskog povjerenstva predložio je sljedeće kandidate:

 • sc. Sašu Legena, dr. med. vet., kao predsjednika;
 • Antu Ćorića, dr. med. vet.;
 • Damira Kašu, dr. med. vet.

 

Nakon tog, otvorio je raspravu o predloženim kandidatima, tijekom rasprave nije bilo prijedloga drugih kandidata za članove kandidacijskog povjerenstva te je prijedlog dao na glasovanje.

Nakon provednog glasovanja, konstatirao je da su navedeni predloženi kandidati jednoglasno izabrani za članove kandidacijskog povjerenstva.

 

Za članove izbornog povjerenstva predložio je sljedeće članove:

 • Vladu Repa, dr. med. vet., kao predsjednika;
 • Jasminku Sedlić, dr. med. vet.;
 • Krešimira Vukošu, dr. med. vet.;
 • Nikolu Vidakovića, dr. med. vet.
 • Davora Pašalića, dr. med. vet.
 • Davora Velagića, dr. med. vet.

 

Otvorio je raspravu o predloženim kandidatima, nije bilo prijedloga drugih kandidata za članove izbornog povjerenstva te je prijedlog navedenih kandidata dao na glasovanje.

 

Nakon glasovanja konstatirao je da su predloženi kandidati za članove izbornog povjerenstva jednoglasno izabrani.

 

 

 

 

Nakon izbora članova izbornog povjerenstva, predsjednik HVK Ivan Forgač, dr. med. vet., konstatirao je da su izabrana sva radna tijela potrebna za održavanje ove Skupštine u skladu s predloženom točkom 1.  dnevnog reda te da Skupština može nastaviti s radom.

 

Zamolio je izabrane članove radnog predsjedništva da zauzmu mjesta te da nastave voditi  Skupštinu, nakon čega su oni zauzeli svoja mjesta.

 

 

 1. Izvješće verifikacijskog povjerenstva

Predsjedavajući radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., u svoje ime i u ime članova radnog predsjedništva pozdravio je sve prisutne članove Skupštine, nakon čega je pozvao članove verifikacijskog povjerenstva da podnesu izvješće.

 

U ime verifikacijskog povjerenstva, izvješće je podnijela dr. sc. Svjetlana Terzić, dr. med. vet.,   kako slijedi:

 

Konstatirala je da je uvidom u zapisnike Skupština svih šest Podružnica Hrvatske veterinarske komore i zapisnike svih sjednica Područnih jedinica Odjela veterinarskih tehničara utvrđeno da je na konstituirajućim – izbornim Skupštinama podružnica HVK i sjednicama Područnih jedinica Odjela veterinarskih tehničara, u Skupštinu HVK izabrano 77 zastupnika, članova Skupštine, i to kako slijedi:

 

   PODRUŽNICA HVK ZAGREB

R. br.

Prezime

Ime

1BarbićLjubo
2RošićNikola
3PučkoIvica
4SučićKrešimir
5RebseljBranimir
6IrošIvana
7BrebrićTomislav
8ČičakZoran
9VujevićIvica
10GrijakNataša
11KabalinHrvoje
12ČrneIvan
13MaukoBerislav
14PožegaDavor
15MihelićDražen
16KučenjakMislav
17MatašinMislav
18TerzićSvjetlana
19JemeršićLorena
20GrizeljJuraj
21MilasZoran
22Brkljača BotegaroNika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PODRUŽNICA HVK VARAŽDIN

 

R. br.

Prezime

Ime

1KrižanićJosip
2KursarAldo
3TustonjaAnte
4VidakovićNikola
5HrestakRomica
6JemeršićMladen
7JarnjakMiljenko
8PoslekDamir
9CmrečakMiljenko

 

 

    PODRUŽNICA HVK BJELOVAR

 

R. br.

Prezime

Ime

1ĆorićAnte
2VukušićBernard
3HaničarDamir
4HlebecAlen
5RepVlado
6VukošaKrešimir
7PatačkoDražen
8BašljanZdravko
9DvojkovićMarko
10SedlićJasminka
11KašaDamir

 

 

 PODRUŽNICA HVK OSIJEK

 

R. br.

Prezime

Ime

1ZukovićDražen
2RakoBoro
3KušenićKrešimir
4MitrićDarko
5HižmanDražen
6OreškovićVedran
7HorvatSiniša
8MartinkovićIvica
9LozinjakIvan
10OvničevićDomagoj
11KovačevićKrunoslav
12PašalićDavor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PODRUŽNICA HVK RIJEKA

 

R. br.

Prezime

Ime

1ŽagarIvica
2PavlovićKrešimir
3RukavinaTomislav
4LaburaHrvoje
5ŠimunićBerislav
6ŽupanBranko
7KovačevićSaša
8RukavinaGrgo

 

 

 

   PODRUŽNICA HVK SPLIT

 

R. br.

Prezime

Ime

1ŠarićAnte
2KrmekAnte
3PetaniJosip
4LjubičićMarko
5VelagićDavor
6ŠutoAnte
7Milošević RudarMarija
8ListešEdy
9TangarVinko

 

 

ODJEL VETERINARSKIH TEHNIČARA

 

 PODRUČNA JEDINICAPREZIMEIME
1ZagrebMarkovićZdenko
2VaraždinSlunjskiKrunoslav
3BjelovarPantelićDražen
4OsijekLekoMarko
5RijekaEregaPetar
6SplitŠarićJosip

 

Nakon tog, konstairala je da je uvidom u popis sudionika,  prebrojavanjem nazočnih članova te uvidom u pristigle punomoći, utvrđeno je da je na Skupštini nazočno 45 članova te da je  29 članova putem punomoći ovlastilo druge članove Komore da ih zastupaju na Skupštini.

 

Posebno je istaknula de je uvidom u pristigle punomoći utvrđeno je da na punomoći koju je mr. sc. Miljenko Cmrečak, dr. med. vet.  dao dr. sc. Saši Legenu, dr. med. vet. nije upisano ime Saše Legena i njegov OIB.

Također, istaknula je da na punomoći koju je Zoran Čičak, dr. med. vet. dao Ivici Vujeviću, dr. med. vet., univ. mag med. vet. stoji da se ista izdaje za zastupanje na Skupštini koja  se je trebala održati dana 13.10.2020. godine te da je ista je potpisana u Vrbovcu dana 26.10.2020. godine.

Nadalje istaknula je da je uvidom u punomoć kojom  je Marko Ljubičić, dr. med. vet. ovlastio Josipa Petanija, dr. med. vet. da ga zastupa na Skupštini, utvrđeno da je ista dana za zastupanje na Skupštini koja se je trebala održaati dana 13.10.2020. godine i da je ista potpisana dana 22.10.2020. godine.

 

Nakon otvorene rasprave o prije navedenim punomoćima i usvojenih prijedloga, predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., predložio je da dr. sc. Saša Legen zatraži od mr. sc. Miljenka Cmrečaka, dr. med. vet. dokaz da mu je dao ovlast, odnosno punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini te da se nakon tog glasa o valjanosti gore navedenih punomoći.

Nakon tog dr. sc. Saša Legen, dr. med. vet.,  mobitelom je kontaktirao mr. sc. Miljenka Cmrečaka, dr. med. vet., koji mu je na mobitel poslao poruku kojom on potvrđuje da je ovlastio dr. sc. Sašu Legena, dr. med. vet.  da ga zastupa na Skupštini, a on je poruku dao na uvid svim članovima radnog predsjedništva i članovima verifikacijskog povjerenstva.

 

Nakon tog predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet. dao je na glasovanje prijedlog da navedene tri  punomoći postanu valjane, nakon čega su članovi Skupštine jednoglasno  prihvatili navedeni prijedlog.

 

Nakon donešenje odluke da su navedene punomoći valjane, predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., konstatirao je da se utvrđuje da u radu Skupštine s punomoćima sudjeluju 74 člana Skupštine, da je odredbama članka 45. stavka 3. Statuta HVK propisano da se  zasjedanje Skupštine može održati ako je na Skupštini nazočna nadpolovična većina članova (39) te ova Skupština ima propisani potrebni kvorum te da može zasjedati i donositi pravovaljane odluke.

 

 

 1. Utvrđivanje dnevnog reda.

 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., konstatirao je da je za današnju Skupštinu, u skladu s pozivom koji je poslan svim članovima Skupštine predložen  slijedeći dnevni red:

 

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 • radnog predsjedništva;
 • zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
 • verifikacijskog povjerenstva;
 • kandidacijskog povjerenstva;
 • izbornog povjerenstva.
 1. Izvješće verifikacijskog povjerenstva-verifikacija mandata zastupnika izabranih u Skupštinu HVK.
 2. Utvrđivanje dnevnog reda.
 3. Izvješće kandidacijskog povjerenstva za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i članova ostalih tijela HVK.
 4. Usvajanje izvješća kandidacijskog povjerenstva – potvrđivanje lista kandidata.
 5. Izbor tijela HVK-glasovanje o predloženim kandidatima.
 6. Izvješće izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja.
 7. Različito

 

Otvorio je raspravu o predloženom dnevnom redu, nakon čega je konstaitirao da nema dodatnih prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda.

Prijedlog predloženog dnevnog reda dao na na glasovanje, nakon čega je konstatirao da je Skupština jednoglasno prihvatila i potvrdila predloženi dnevni red.

 

 1. Izvješće kandidacijskog povjerenstva

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., konstatirao je da se u skladu s odredbama članka 47. Stauta HVK, kandidati za predsjednika, zamjenika predsjednika i članova ostalih tijela i odbora HVK utvrđuju na temelju kandidacijskih lista dostavljenih iz svih Podružnica HVK.

Nadalje, istaknuo je  da je stavkom 2. članka 47. Statuta HVK propisano da se na temelju kandidacijskih lista dostavljenih iz Podružnica HVK utvrđuju konačne kandidacijske liste za izbor članova svih tijela HVK, koje većinom glsova nazočnih članova potvrđuje Skupština HVK.

 

 

 

Također, konstaitirao je da su na izbornim Skupštinama svih šest Podružnica HVK izabrani predsjednici Podružnica i članovi Upravnog odbora Podružnica, da su predllagani kandidati za sva tijela HVK te da su na osnovi navedenih prijedloga sačinjene kandidacijske liste za izbor predsjednika HVK, zamjenika predsjednika HVK te članova ostalih tijela HVK.

 

Nakon tog, zamolio je članove kandidacijskog povjerenstva da podnesu izvješće.

 

U ime kandidacijskog povjerenstva, izvješće je podnio dr. sc. Saša Legen, kako slijedi:

 

Konstatirao je da je Kandidacijsko povjerenstvo napravilo uvid u zapisnike održanih konstituirajućih – izbornih Skupština svih šest Podružnica HVK, da je na konstituirajućim -izbornim Skupštinama Podružnica HVK, uz izbor članova tijela Podružnica obavljeno i predlaganje kandidata za sva tijela HVK te da su na temelju navedenih prijedloga kandidata za članove svih tijela HVK sačinjene kandidacijske liste, kako slijedi:

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA HVK

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOZI PODRUŽNICA

1ForgačIvanBjelovar i Varaždin
2ZemljakIvanBjelovar i Zagreb 
3ŽagarSanjaRijeka

 (* Bira se 1 kandidat.)

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA HVK

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOZI PODRUŽNICA

1JurasMirelaZagreb
2LegenSašaVaraždin
3RakoBoroOsijek

 (* Bira se 1 kandidat.)

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ČASNOG SUDA

 

Red.

broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1
Belčić
Boris
Bjelovar
2BobanVesnaSplit
3BožovićBojanaVaraždin
4LužaićBrankoOsijek
5MilasZoranZagreb
6PirkićBorisZagreb
7ŽagarIvicaRijeka

(* Od 7 predloženih kandidata bira se 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VISOKOG ČASNOG SUDA

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1BarbićLjuboZagreb
2DžajaPetarZagreb
3ĐurekovićIvanBjelovar
4RukavinaGrgoRijeka
5TangarVinkoSplit
6TriplatStjepanVaraždin
7ZukovićDraženOsijek

(* Od 7 predloženih kandidata bira se 5.)

 

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA STRUČNOG ODBORA KOJE PREDLAŽU PODRUŽNICE HVK, A KOJE BIRA SKUPŠTINA HVK

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1JakšićKsenijaBjelovar
2LaburaHrvojeRijeka
3MustačSlavica
Varaždin
4ŠperandaTomislavOsijek
5TarašIvoSplit
6VujevićIvicaZagreb

( * Od 6 predloženih bira se 6 – iz svake Podružnice HVK u Odbor se bira po 1)

 

 

 

 

OSTALI ČLANOVI STRUČNOG ODBORA – DEFINIRANI STATUTOM HVK – SKUPŠTINA IH POTVRĐUJE

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG

1MaltarLjupkaMinistarstvo poljoprivrede
2BarbićLjuboVeterinarski fakultet
3JemeršićLorenaHrvatski veterinarski institut
4GašparAnđelkoStručni tajnik HVK
5KreszingerLeaPred. Odjela vet. male prakse
6ŠeparovićSanjaPred. Odjela za vet. jav. zdravstvo
7Pred. Odjela za velike životinje

( * Navedeni članovi se ne biraju, njih potvrđuje Skupština.)

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KOJE U ODBOR BIRA SKUPŠTINA HVK

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1
Demirović
Damir
Bjelovar
2
Kabalin
Hrvoje
Zagreb
3
Kokić
Anita
Split
4
Studak
Zoran
Varaždin
5ŠetinaSanjaOsijek
6ŽagarSanjaRijeka

   (Iz svake Podružnice u odbor se bira po jedan član, od 6 predloženih bira se 6)

 

 

 

OSTALI ČLANOVI ODBORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE – DEFINIRANI STATUTOM HVK – SKUPŠTINA IH POTVRĐUJE

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG/FUNKCIJA

1MandekSinišaMinistarstvo poljoprivrede
2KonjevićDeanVeterinarski fakultet
3GašparAnđelkoStručni tajnik HVK
4KreszingerLeaPred. Odjela vet. male prakse
5ŠeparovićSanjaPred. Odjela za vet. jav. zdravstvo
6Pred. Odjela za velike životinje

( * Navedeni članoia se ne biraju, njih Skupština potvrđuje.)

 

 

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA

VETERINARSKU ETIKU

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1
Haber
Hrvoje
Varaždin
2
Kovačić
Petra
Split
3
Lazor
Martina
Osijek
4
Lukes
Tatjana
Bjelovar
5
Prpić
Hrvoje
Rijeka
6
Terzić
Svjetlana
Zagreb
7
Vitanović
Vanja
Bjelovar
8
Vnuk
Dražen
Zagreb

(Bira se 7 članova – iz svake Podružnice mora biti jedan član- Podružnica ZG Podružnica BJ  imaju po 2 kandidata.)

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM VETERINARA

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1
Dasović
Željko
Rijeka
2
Grijak
Nataša
Zagreb
3
Juras
Mirela
Zagreb
4
Kaša
Damir
Bjelovar
5
Malez Čalić
Sonja
Bjelovar
6OvničevićDomagojOsijek
7PetekJosipVaraždin
8TodorovićDejanOsijek
9VelagićDavorSplit

( * Od 9 predloženih bira se 7 – iz svake Podružnice mora biti jedan – Podružnica Zagreb,  Podružnica Osijek i Podružnica Bjelovar imaju po 2 predložena kandidata )

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GOSPODARSTVENOG ODBORA

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1
Juršetić
Ratimir
Bjelovar
2
Pavlak
Marina
Zagreb
3
Petani
Josip
Split
4
Rupčić
Ivica
Rijeka
5
Strmotić
Ante
Osijek
6
Tiršek
Saša
Zagreb
7
Tkalčec
Tihomir
Bjelovar
8
Vlahek
Metka
Varaždin

(* Od 8 predloženih bira se 7- iz svake Podružnice u Odbor bira se njamanje jedan član – Podružnica Zagreb i Podružnica Bjelovar imaju po 2 predložena kandidata)

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1
Berta
Velimir
Varaždin
2
Grepo
Lea
Split
3
Grizelj
Juraj
Zagreb
4
Hižman
Dražen
Osijek
5
Jemeršić
Lorena
Zagreb
6
Krog
Snježana
Bjelovar
7
Marinculić
Albert
Zagreb
8
Sarvan
Saskia
Rijeka

 (*Od 8 predloženih kandidata bira se 5.)

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1
Bašljan
Zdravko
Bjelovar
2
Damjanović
Darko
Osijek
3
Heruc
Zlatko
Zagreb
4
Kacun
Mihael
Varaždin
5
Milošević Rudar
Marija
Split
6
Pavlović
Krešimir
Rijeka
7
Zec Gossain
Danijela
Zagreb

    (* Od 7 predloženih kandidata bira se 3)

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA IZDAVAČKOG ODBORA

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG PODRUŽNICE

1BoljkovacBarbaraRijeka
2ĐuričićDraženBjelovar
3Gregurić GračnerGordanaZagreb
4Kralj VlahekNikolinaVaraždin
5KrižekIvanOsijek
6SeverinKrešimirZagreb
7ŠkokoInesSplit

(* Od 7 predloženih kandidata bira se 5.)

 

 

 

 1. Usvajanje izvješća kandidacijskog povjerenstva-potvrđivanja liste kandidata.

 

Nakon podnesenog izvješća kandidacijskog povjerenstva predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., otvorio je raspravu o izvješču kandidacijskog povjerenstva, nitko od prisutnih se nije javio za raspravu te je navedeno izvješće  dao na glasovanje.

 

Nakon glasovanja predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., konstatirao je da su članovi Skupštine jednoglasno usvojili izvješće kandidacijskog povjerenstva te da su time potvrđene liste kandidata za izbor članova svih tijela HVK

 

 

 1. Izbor tijela HVK

 

Predsjedavajaći dr. sc. Josip križanić, dr. med. vet., naglasio je da nakon potvrđivanja liste kandidata za izbor članova svih tijela HVK sljedi postupak glasovanja, da da će za provedbu glasovanja svaki član Skupštine dobiti zatvorenu kovertu s 12 glasačkih listića koji su u različitim bojama, na kojima se nalaze kandidati za izbor članova pojedinih tijela HVK.

Nadalje, istaknuo je da je glasovanje tajno, da članovi Skupštine na listama za izbor članova pojedinih tijela Komore moraju zaokružiti onoliki broj kandidata koliko se bira, da prilikom zaoktuživanja kandidata pripaze na izbor kandidata s obzirom na to da se za izbor članova pojedinih tijela u skladu sa Statutom zahtjeva da u tijelu Komore iz svake Podružnice mora biti najmanje jedan član te da na glasčkim listićima ispod tablica s predloženim kandidatima piše koliko članova se bira, uz naznaku da li iz svake Podružnice u tijelu Komore mora biti član.

Također, posebno je istaknuo da će listići na kojima se zaokruži veći broj kandidata od broja koji se bira biti nevažeći te da nakon zaokruživanja kandidata na glasačkim listićima, glasačke listiće stave  nazad u kovertu u kojoj su listići bili i da kovertu s listićima ubace u glasačku kutiju koja će se  nalazi na stolu.

 

Nakon iznošenja navedenih obavjesti o provedbi glasovanja, zamolio je članove izbornog povjerenstva da obave postupak glasovanja, te da nakon prebrojavanja glasova za pojedina tijela HVK, Skupštini podnesu izvješće o rezultatima glasovanja.

 

 

 1. Izvješće izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja

 

Nakon provedenog glasovanja i prebrojavanja glasova za izbor članova tijela HVK, prtedsjedavajući dr. sc. Josip Križanić pozvao je članove Izbornog povjerenstva da Skupštini  podnesu izvješće te proglase rezultate glasovanja.

 

U ime izbornog povjerenstva izvješće je podnio predsjednik Izbornog povjerenstva mr. Vlado Rep, dr. med. vet,  kako slijedi:

 

Konstairao je da su članovi Izbornog povjerenstva, nakon provedenog postupka glasovanja prebrojali glasove za sve kandidate koji su bili na svim kandidacijskim listama za izbor članova pojedinih tijela HVK te nakon prebrojavanja glasova Izborno povjerenstvo iznosi rezultate glasovanja, kako slijedi:

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA HVK

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 74

Broj nevažećih listića: 0

 

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1ForgačIvan30
2ZemljakIvan42
3ŽagarSanja2

(* Bira se 1 kandidat.)

 

Izvijestio je članove Skupštine da je na temelju rezultata glasovanja za predsjednika HVK većinom glaova izabran Ivan Zemljak, dr. med. vet., univ. mag. med. vet.

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA HVK

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 74

Broj nevažećih listića: 0

 

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1JurasMirela32
2LegenSaša26
3RakoBoro16

(* Bira se 1 kandidat.)

 

 

 

Izvijestio je članove Skupštine da je na temelju rezultata glasovanja za zamjenika predsjednika HVK većinom glasova izabrana Mirela Juras, dr. med. vet.

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ČASNOG SUDA

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 74

Broj nevažećih listića: 0

 

Red.

broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1
Belčić
Boris
58
2BobanVesna56
3BožovićBojana44
4LužaićBranko57
5MilasZoran55
6PirkićBoris42
7ŽagarIvica49

(* Od 7 predloženih kandidata bira se 5.)

 

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove Časnog suda većinom glasova izabrani:

 • Boris Belčić, dr. med. vet.
 • Vesna Boban, dr. med. vet.
 • dr.sc. Branko Lužaić, dr. med. vet.
 • dr. sc. Zoran Milas, dr. med. vet.
 • Ivica Žagar, dr. med. vet.

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VISOKOG ČASNOG SUDA

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 72

Broj nevažećih listića: 2

 

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1BarbićLjubo54
2DžajaPetar58
3ĐurekovićIvan56
4RukavinaGrgo59
5TangarVinko43
6TriplatStjepan39
7ZukovićDražen47

(* Od 7 predloženih kandidata bira se 5.)

 

 

 

 

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove Visokog časnog suda većinom glasova izabrani:

 • dr. sc. Ljubo Barbić, dr. med. vet.
 • dr. sc. Petar Džaja, dr. med.vet.
 • Ivan Đureković, dr. med. vet.
 • Grgo Rukavina, dr. med. vet.
 • Dražen Zuković, dr. med. vet.

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA STRUČNOG ODBORA KOJE PREDLAŽU PODRUŽNICE HVK, A KOJE BIRA SKUPŠTINA HVK

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 74

Broj nevažećih listića: 0

 

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1JakšićKsenija74
2LaburaHrvoje74
3Mustač
Slavica
74
4ŠperandaTomislav74
5TarašIvo74
6VujevićIvica74

( * Od 6 predloženih bira se 6 – iz svake Podružnice HVK u Odbor se bira po 1)

 

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove Stručnog odbora većinom glasova izabrani:

 •  dr.sc. Ksenija Jakšić, dr. med. vet.
 • Hrvoje Labura, dr. med. vet., univ. mag. med. vet.
 • Slavica Mustač, , dr. med. vet., univ. mag. med. vet.
 • dr.sc. Tomislav Šperanda, dr. med. vet.
 • Ivo Taraš, dr. med. vet.
 • Ivica Vujević, dr. med. vet., univ. mag. med. vet.

 

 

OSTALI ČLANOVI STRUČNOG ODBORA-DEFINIRANI STATUTOM HVK-SKUPŠTINA IH POTVRĐUJE

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG – STATUT

1MaltarLjupkaMinistarstvo poljoprivrede
2BarbićLjuboVeterinarski fakultet
3JemeršićLorenaHrvatski veterinarski institut
4GašparAnđelkoStručni tajnik HVK
5KreszingerLeaPred. Odjela vet. male prakse
6ŠeparovićSanjaPred. Odjela za vet. jav. zdravstvo
7Pred. Odjela za velike životinje

 

 

 

 

 

Izvijestio je članove Skupštine da se na osnovi prijedloga Ministarstva poljoprivrede, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog veterinarskog instituta, kao i odredbi Statuta HVK potvrđuju sljedeći članovi Stručnog odbora:

 • Ljupka Maltar, dr. med. vet.
 • dr. sc. Ljubo Barbić, dr. med. vet.
 • prof. dr. sc. Lorena Jemeršić, dr. med. vet.
 • dr. sc. Anđelko Gašpar, dr. med. vet.
 • Lea Kreszinger, dr. med. vet.
 • dr. sc. Sanja Šeparović, dr. med. vet.

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KOJE U ODBOR BIRA SKUPŠTINA HVK

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 74

Broj nevažećih listića: 0

 

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1
Demirović
Damir
74
2
Kabalin
Hrvoje
74
3
Kokić
Anita
74
4
Studak
Zoran
74
5ŠetinaSanja74
6ŽagarSanja74

(Iz svake Podružnice u odbor se bira po jedan član, od 6 predloženih bira se 6)

 

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove  Odbora za stručno usavršavanje većinom glasova izabrani:

 • Damir Demirović, dr. med. vet.
 • Hrvoje Kabalin, dr. med. vet.
 • dr.sc. Anita Kokić, dr. med. vet.
 • Zoran Studak, dr. med. vet., univ. mag. med. vet.
 • Sanja Šetina, dr. med. vet., univ. mag. med. vet.
 • Sanja Žagar, dr. med. vet.

 

 

 

OSTALI ČLANOVI ODBORA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE -DEFINIRANI STATUTOM HVK-SKUPŠTINA IH POTVRĐUJE

 

Red. broj

Prezime

Ime

PRIJEDLOG/FUNKCIJA

1MandekSinišaMinistarstvo poljoprivrede
2KonjevićDeanVeterinarski fakultet
3GašparAnđelkoStručni tajnik HVK
4KreszingerLeaPred. Odjela vet. male prakse
5ŠeparovićSanjaPred. Odjela za vet. jav. zdravstvo
6Pred. Odjela za velike životinje

 

 

 

 

 

 

 

Izvijestio je članove Skupštine da se na osnovi prijedloga Ministarstva poljoprivrede i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te odredbi Statuta HVK potvrđuju sljedeći članovi Odbora za stručno usavršavanje:

 • Siniša Mandek, dr. med. vet.
 • dr. sc. Dean Konjević, dr. med. vet.
 • sc. Anđelko Gašpar, dr. med. vet.
 • Lea Kreszinger, dr. med. vet.
 • sc. Sanja Šeparović, dr. med. vet.

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA VETERINARSKU ETIKU

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 74

Broj nevažećih listića: 0

 

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1
Haber
Hrvoje
48
2
Kovačić
Petra
70
3
Lazor
Martina
66
4
Lukes
Tatjana
56
5
Prpić
Hrvoje
63
6
Terzić
Svjetlana
59
7
Vitanović
Vanja
54
8
Vnuk
Dražen
53

(Bira se 7 članova – iz svake Podružnice mora biti jedan član- Podružnica ZG i Podružnica BJ  imaju po 2 kandidata.)

 

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove  Odbora za veterinarsku etiku većinom glasova izabrani:

 • Hrvoje Haber, dr. med. vet.
 • Petra Kovačić, dr. med. vet.
 • Martina Lazor, dr. med. vet.
 • Tatjana Lukes, dr. med. vet.
 • Hrvoje Prpić, dr. med. vet., univ. mag. med. vet.
 • sc. Svjetlana Terzić, dr. med. vet.
 • Vanja Vitanović, dr. med. vet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM VETERINARA

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 72

Broj nevažećih listića: 2

 

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1
Dasović
Željko
66
2
Grijak
Nataša
53
3
Juras
Mirela
58
4
Kaša
Damir
52
5
Malez Čalić
Sonja
46
6OvničevićDomagoj61
7PetekJosip65
8TodorovićDejan43
9VelagićDavor59

( * Od 9 predloženih bira se 7 – iz svake Podružnice mora biti jedan – Podružnica Zagreb,  Podružnica Osijek i Podružnica Bjelovar imaju po 2 predložena kandidata )

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove  Odbora za stručni nadzor nad radom veterinara većinom glasova izabrani:

 • Željko Dasović, dr. med. vet.
 • Nataša Grijak, dr. med. vet., univ. mag. med. vet.
 • Mirela Juras, dr. med. vet.
 • Damir Kaša, dr. med. vet.
 • sc. Domagoj Ovničević, dr. med. vet.
 • sc. Josip Petek, dr. med. vet.
 • Davor Velagić, dr. med. vet., univ. mag. med. vet.

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GOSPODARSTVENOG ODBORA

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 72

Broj nevažećih listića: 0

 

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1
Juršetić
Ratimir
62
2
Pavlak
Marina
62
3
Petani
Josip
72
4
Rupčić
Ivica
72
5
Strmotić
Ante
69
6
Tiršek
Saša
54
7
Tkalčec
Tihomir
61
8
Vlahek
Metka
60

(* Od 8 predloženih bira se 7- iz svake Podružnice u Odbor bira se njamanje jedan član – Podružnica Zagreb i Podružnica Bjelovar imaju po 2 predložena kandidata)

 

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove  Gospodarstvenog odbora većinom glasova izabrani:

 • Ratimir Juršetić, dr. med. vet.
 • dr. sc. Marina Pavlak, dr. med. vet.
 • Josip Petani, dr. med. vet.
 • Ivica Rupčić, dr. med. vet.
 • Ante Strmotič, dr. med. vet.
 • Tihomir Tkalčec, dr. med. vet.
 • sc. Metka Vlahek, dr. med. vet.

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 72

Broj nevažećih listića: 2

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1
Berta
Velimir
51
2
Grepo
Lea
37
3
Grizelj
Juraj
53
4
Hižman
Dražen
45
5
Jemeršić
Lorena
58
6
Krog
Snježana
33
7
Marinculić
Albert
58
8
Sarvan
Saskia
21

( * Od 8 predloženih kandidata bira se 5.)

 

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove Odbora za međunarodnu suradnju većinom glasova izabrani:

 • Velimir Berta, dr. med. vet.
 • dr. sc. Juraj Grizelj, dr. med. vet.
 • Dražen Hižman, dr. med. vet.
 • prof. dr. sc. Lorena Jemeršić, dr. med. vet.
 • dr. sc. Albert Marinculić, dr. med. vet.

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 72

Broj nevažećih listića: 2

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1
Bašljan
Zdravko
45
2
Damjanović
Darko
41
3
Heruc
Zlatko
44
4
Kacun
Mihael
25
5
Milošević Rudar
Marija
22
6
Pavlović
Krešimir
23
7
Zec Gossain
Danijela
16

Od 7  predloženih kandidata bira se 3)

 

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove Nadzornog odbora većinom glasova izabrani:

 • Zdravko Bašljan, dr. med. vet.
 • Darko Damjanović, dr. med. vet.
 • Zlatko Heruc, dr. med. vet., univ. mag. med. vet.

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA IZDAVAČKOG ODBORA

 

Broj glasačkih listića: 74

Broj važećih listića: 74

Broj nevažećih listića: 0

 

Red. broj

Prezime

Ime

BROJ GLASOVA

1BoljkovacBarbara56
2ĐuričićDražen59
3Gregurić GračnerGordana55
4Kralj VlahekNikolina50
5KrižekIvan56
6SeverinKrešimir46
7ŠkokoInes43

(* Od 7  predloženih kandidata bira se 5.)

 

Izvijestio je članove Skupštine da su na temelju rezultata glasovanja za članove Izdavačkog odbora većinom glasova izabrani:

 • Barbara Boljkovac, dr. med. vet.
 • sc. Dražen Đuričić, dr. med. vet.
 • prof. dr. sc. Gordana Gregur Gračner, dr. med. vet.
 • Nikolina Kralj Vlahek, dr. med. vet.
 • sc. Ivan Križek, dr. med. vet.

Tkođer, istaknuo je da s obzirom na odredbe Statuta, provedene izbore na Podružnicama i ovoj Skupštini, Upravni odbor HVK čine:

 

Rb.

FUNKCIJA

Prezime

Ime

1Predsjednik HVKZemljakIvan
2Zamjenik predsjednikaJurasMirela
3Predstavnik ministarstvaKaračićTatjana
4Dekan VFTurkNenad
5Ravnatelj HVI-aHabrunBoris
6Predsjednik P. ZagrebRošićNikola
7Predsjednik P. VaraždinKrižanićJosip
8Predsjednik P. BjelovarVukušićBernard
9Predsjednik P. OsijekZukovićDražen
10Predsjednik P. RijekaRukavinaTomislav
11Predsjednik P. SplitŠarićAnte

 

Na kraju, predsjednik Izbornog povjerenstva mr. Vlado Rep, dr. med. vet. čestitao je novoizabranom predsjedniku HVK Ivanu Zemljaku, univ. mag. med. vet. te mu je poželio puno uspjeha u vođenju Hrvatske veterinarske komore.

Također, čestitao je i svima ostalima koji su izabrani u  ostala tijela HV te im je zaželio puno uspjeha u radu.

 

 

Predsjedavajući, dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., zahvalio se je članovima Izbornog povjerenstva, čestitao je novoizabranom predsjedniku HVK, zaželio mu je puno uspjeha u radu te je nakon tog pozvao dosadašnjeg predsjednika HVK, Ivana Forgača, dr. med. vet., da se obrati članovima Skupštine.

Ivan Forgač, dr. med. vet. čestitao je novom predsjedniku Ivanu Zemljaku, univ. mag. med. vet. na izboru na mjesto predsjednika HVK te mu je zaželio uspješan rad u  budućem vođenju HVK. Zahvalio je svim članovima Skupštine, kao i onima koji su bili članovi Skupštine HVK ranije i koji su mu davali povjerenje da bude predsjednik HVK. Nadalje, naglasio je da je on od 28.2.1992. godine kada je osnovana HVK u kontinuitetu bio član najviših tijela Komore, da je u tri mandata bio predsjednik – negdje oko 12 godina, da je u tri mandata bio podpredsjednik, da je bio  član Izvršnog, odnosno Upravnog odbora, da je s obzirom na prije navedeno od osnutka Komore do danas radio na dobrobiti veterinarske struke te da ovo što u veterini imamo danas moramo biti zahvalni generacijama koje su to stvarale, a kojih danas u veterini više nema. Posebno je apelirao mladima koji polako preuzimaju vođenje Komore da makar očuvaju ono što je stvoreno te da je to jedini način i instrument da mladi izbore svoje mjesto pod suncem, na dobrobit veterinarske struke.

Nakon tog, predsjedavajući, dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., zahvalio se je Ivanu Forgaču, dr. med. vet. te je pozvao novoizabranog predsjednika HVK Ivana Zemljaka, univ. mag. med. vet., da se i on obrati članovima Skupštine.

Novoizabrani predsjednik HVK, Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet.,  zahvalio je svima na ukazanom povjerenju i čestitao bivšem predsjedniku na dosadašnjim naporima u dugogodišnjem vođenju HVK. Također, čestitao je i svim članovima izabranima u tijela i odbore Komore.  Istaknuo je da se nada da će u svom mandatu dokazati da može napraviti nešto za boljitak veterinarske struke, da će uložiti sve svoje znanje i energiju, sve ono što može i što radi  da bi veterinarska struka prosperirala i išla naprijed te da se iskreno nada da će se to očitovati i kasnije na sve druge u Hrvatskoj veterinarskoj komori i na sve doktore veterinarske medicine.

 

 

8.Različito

 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., otvorio je raspravu pod točkom razno. Nitko od prisutnih nije se javio za riječ te je nakon tog zaključio zasjedanje Skupštine.

 

 

Skupština je završila sa radom u 14.30 sat.

 

 

U Zagrebu, dana 26.  listopada 2020. godine.

 

Klasa: 322-01/20-01/121

Urbroj: 312-20-4

 

 

PREDSJEDNIK HVK

 

Ivan Forgač, dr. med. vet.

 

 

 

 

ZAPISNIČAR

_______________________

 1. sc. Anđelko Gašpar, dr.med.vet.

 

 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA

 

________________________

  prof. dr. sc. Juraj Grizelj, dr. med. vet.

 

________________________

                prof. dr. sc. Ljubo Barbić, dr. med. vet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora