MODUL 1. – Ante mortem i post mortem pregled goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara – Teorijski dio

Tip tečaja: Specijalistički tečaj Područje: VJZiSH Organizator: Veterinarski fakultet – Trajna izobrazba na Veterinarskom fakultetu i HVK Osoba odgovorna za prijavu i organizaciju: prof.dr.sc. Nevijo Zdolec, VF Voditelj: prof.dr.sc. Nevijo Zdolec, Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane, VF Mjesto održavanja: Veterinarski fakultet Uvjeti za prijavu na tečaj: dr.med.vet. Predviđeni broj polaznika: min 5 – […]

Priopćenje za javnost na temu slučaja premlaćivanja konja na području Karlovca

Poštovani, nastavno na medijski prilog RTL televizije na temu slučaja premlaćivanja konja na području Karlovca, a u sklopu kojeg je emitirana i izjava veterinara koji je pregledao premlaćenog konja, Hrvatska veterinarska komora u nastavku daje sljedeće priopćenje za javnost. Hrvatska veterinarska komora kao samostalna i neovisna udruga doktora veterinarske medicine, nadležna za reguliranje veterinarske profesije, […]

10. međunarodni kongres Veterinarska znanost i struka

Pozivamo Vas na sudjelovanje u 10. međunarodnom kongresu Veterinarska znanost i struka koji će se održati na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 5. do 7. listopada 2023. godine. Program kongresa podijeljen je u tematske jedinice konji, male životinje, veterinarsko javno zdravstvo, egzotične/divlje životinje i slobodne teme. Nadalje, za vrijeme održavanja kongresa održat će se […]

Treće cjelodnevno predavanje u sklopu “The Welfare Education Project”

Debatni klub Veterina u suradnji s Veterinarskim fakultetom i Hrvatskom veterinarskom komorom, u okviru The Welfare Education Project-a , organizira cjelodnevno predavanje na kojem će se prezentirati na koji način se pristupa pregledu pacijenta s problemom u ponašanju, ispravni načini treniranja životinja, pristup agresiji u mačaka te medikamentozne i druge oblike liječenja bihevioralnih problema. Predavanja […]

Godišnja skupština Federacije veterinara Europe održana u češkim Zaječima

15.-17.06.2023. Ivan Zemljak, Mirela Juras i Gordana Gregurić Gračner Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet., predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Veterinarska stanica Križevci d.o.o.; Mirela Juras, dr. med. vet., zamjenica predsjednika Hrvatske veterinarske komore, Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o.; izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner, Prodekanica za kontrolu kvalitete, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Sekcija UEVPSekcija […]

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora