Izdvajamo
Grand hotel 4 opatijska cvijeta 15. do 18. Listopada 2018.
Izdvajamo
EERVC 2018. u Zagrebu, Westin Hotel
Izdvajamo
Tradicionalni skup koji  se održava u Višegradu , Mađarskoj i koji promovira zajedništvo veterinara u regiji srednje i jugoistočne Europe
Izdvajamo
Svjetski dan bjesnoće se obilježava svake godine 28. Rujna na dan kada je francuski kemičar i mikrobiolog Louis Pasteur otkrio cjepivo koje je spasilo čovječanstvo od ove opasne zoonoze

MISIJA, VIZIJA I POLITIKA

 

Misija Hrvatske veterinarske komore Trajno promicanje i unapređenje veterinarstva štiteći prava i interese doktora veterinarske medicine u staleškim i strukovnim pitanjima. Vizija Hrvatske veterinarske komore Aktivnostima temeljenim na Zakonu o veterinarstvu i Statutu Hrvatske veterinarske komore doprinjeti da veterinarstvo Republike Hrvatske, po organiziranosti i kvaliteti obavljanja poslova veterinarske djelatnosti, postane prepoznatljivo u svijetu.

Politika kvalitete Hrvatske veterinarske komore Strateško opredjeljenje Hrvatske veterinarske komore je sustavno upravljanje kvalitetom obavljanja svih procesa Komore, određenih Zakonom o veterinarstvu, Statutom Komore te njihovim podzakonskim aktima. Ovo se opredjeljenje ispunjava trajnim aktivnostima Komore dominantno usmjerenim na podizanje nivoa znanja, vještina i kompetencija svakog doktora veterinarske medicine u cilju kvalitetnog, stručnog i etičkog obavljanja poslova veterinarske djelatnosti te podizanju ugleda veterinarske struke. Učinkovitost sustavnog upravljanja kvalitetom obavljanja djelatnosti Komore, pored ostalog, postignuta je uspostavljanjem, održavanjem te trajnim poboljšavanjem dokumentiranog sustava upravljanja kvalitetom kao integralnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja poslovanjem Komore.

Svoju predanost kvaliteti Hrvatska veterinarska komora dokazuje ispunjavanjem postavljenih zahtjeva norme ISO 9001:2008.

 

Upcoming events

31. World Buiatrics Congress 2020.
Madrid , Spain
27th September to 1st October 2020.
6th Croatian Congress of Small Animal PracticeEERVC 2018
Zagreb, Croatia
27 th March to 29th March 2020.
Sastanak V4Vet+
Višegrad, Mađarska
Emergentne i zapostavljene zoonoze u kontekstu „jednog zdravlja“
Veterinarski fakultet Zagreb
18. do 19. listopada 2018.

Newsletter

I agree with the terms of usage.
Your information will be stored, and your e-mail address will not be used for spamming. If at any moment you wish to change your information or unsubscribe from our mailing list, you can do so via links in each e-mail we send you.
Thank you - your request has been sent.

Emergentne i zapostavljene zoonoze u kontekstu „jednog zdravlja“

Radionica s međunarodnim sudjelovanjem Emergentne i zapostavljene zoonoze u kontekstu “Jednog zdravlja” u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog veterinarskog instituta te Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se od 18.…

Sastanak V4Vet+

Tradicionalni skup koji  se održava u Višegradu , Mađarskoj i koji promovira zajedništvo veterinara u regiji srednje i jugoistočne Europe sudjelovanjem  predstavnika veterinarskih komora  iz  Češke, Slovačke, Mađarske, Poljske, Slovenije,…
Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora