Izdvajamo
Grand hotel 4 opatijska cvijeta 15. do 18. Listopada 2018.
Izdvajamo
EERVC 2018. u Zagrebu, Westin Hotel
Izdvajamo
Tradicionalni skup koji  se održava u Višegradu , Mađarskoj i koji promovira zajedništvo veterinara u regiji srednje i jugoistočne Europe
Izdvajamo
Svjetski dan bjesnoće se obilježava svake godine 28. Rujna na dan kada je francuski kemičar i mikrobiolog Louis Pasteur otkrio cjepivo koje je spasilo čovječanstvo od ove opasne zoonoze

MISIJA, VIZIJA I POLITIKA

 

Misija Hrvatske veterinarske komore Trajno promicanje i unapređenje veterinarstva štiteći prava i interese doktora veterinarske medicine u staleškim i strukovnim pitanjima. Vizija Hrvatske veterinarske komore Aktivnostima temeljenim na Zakonu o veterinarstvu i Statutu Hrvatske veterinarske komore doprinjeti da veterinarstvo Republike Hrvatske, po organiziranosti i kvaliteti obavljanja poslova veterinarske djelatnosti, postane prepoznatljivo u svijetu.

Politika kvalitete Hrvatske veterinarske komore Strateško opredjeljenje Hrvatske veterinarske komore je sustavno upravljanje kvalitetom obavljanja svih procesa Komore, određenih Zakonom o veterinarstvu, Statutom Komore te njihovim podzakonskim aktima. Ovo se opredjeljenje ispunjava trajnim aktivnostima Komore dominantno usmjerenim na podizanje nivoa znanja, vještina i kompetencija svakog doktora veterinarske medicine u cilju kvalitetnog, stručnog i etičkog obavljanja poslova veterinarske djelatnosti te podizanju ugleda veterinarske struke. Učinkovitost sustavnog upravljanja kvalitetom obavljanja djelatnosti Komore, pored ostalog, postignuta je uspostavljanjem, održavanjem te trajnim poboljšavanjem dokumentiranog sustava upravljanja kvalitetom kao integralnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja poslovanjem Komore.

Svoju predanost kvaliteti Hrvatska veterinarska komora dokazuje ispunjavanjem postavljenih zahtjeva norme ISO 9001:2008.

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora