Međunarodni znanstveno-stručni skup: “Antimikrobna rezistencija u veterinarskoj medicini – trenutno stanje i perspektive”

Od 22. do 24. lipnja 2023. godine u Centralnoj zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu održava se po drugi puta međunarodni znanstveno-stručni skup: “Antimikrobna rezistencija u veterinarskoj medicini – trenutno stanje i perspektive”. Sudjelovanje na skupu svojim članovima sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine HVK vrednuje s 4 boda. Više detalji o prijavi na:
http://www.nsveterina.edu.rs/antimikrobna-rezistencija-u…/

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora