Dopis Uredu Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj

Hrvatska veterinarska komora uputila je dopis Uredu Europskog parlamenta u Hrvatskoj u kojem se iskazuje mišljenje o Delegiranoj uredbi Komisije (EU) …/…, od 26.5.2021., o dopuni Uredbe (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom kriterija za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi. Mišljenje o predmetnoj Uredbi uručeno je svim zastupnicama i […]

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora