Nacrt prijedloga Zakona o zdravlju životinja

Savjetovanje na temu “Nacrt prijedloga Zakona o zdravlju životinja” nalazi se na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19262 Savjetovanje je otvoreno do: 8.12.2021. Ministarstvo poljoprivrede Opis savjetovanja Zakonom o zdravlju životinja osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u […]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (NN 052/2021)

Poveznica na Narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_05_52_1053.html NN 52/2021 (14.5.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu HRVATSKI SABOR 1053 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. […]

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora