ULOGA VETERINARSKE SLUŽBE U KONTROLI I SUZBIJANJU BOLESTI ŽIVOTINJA I LJUDI (ZOONOZA)

Organizacije u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti nositelji su aktivnosti koje se odnose na sustav kontrole zaraznih i nametničkih bolesti životinja i ljudi (zoonoza) te provedbu mjera sprečavanja pojave, suzbijanja i iskorjenjivanja navedenih bolesti.

Radi otkrivanja, nadziranja, sprječavanja pojave i širenja, kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti životinja i zoonoza, ovisno o njihovoj naravi i razini opasnosti, čelnik Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane može odrediti jednu ili više od sljedećih mjera:

 1. cijepljenje,
 2. dijagnostičke i druge pretrage,
 3. utvrđivanje uzroka oboljenja i uginuća,
 4. provedbu epidemiološkog istraživanja,
 5. usmrćivanje u dijagnostičke svrhe,
 6. usmrćivanje u preventivne svrhe,
 7. provedbu stamping-out postupka,
 8. laboratorijsku pretragu sirovih koža,
 9. laboratorijsku pretragu vode,
 10. provedbu posebnih, ciljanih programa zdravlja životinja,
 11. zabranu korištenja napoja u hranidbi životinja,
 12. zabranu pašnoga držanja domaćih životinja,
 13. provedbu pretraživanja divljih životinja,
 14. laboratorijsku pretragu hrane za životinje u proizvodnji,
 15. dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju,
 16. provedbu biosigurnosnih, zoohigijenskih, zootehničkih i izolacijskih mjera na mjestima gdje seživotinje drže i/ili uzgajaju,
 17. klinički pregled životinja i inspekciju proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji prometu,
 18. klinički pregled životinja na sajmovima, tržnicama, dogonima, izložbama, aukcijama, burzama i sportskim natjecanjima ili drugim okupljalištima životinja,
 19. inspekciju objekata za uzgoj i smještaj životinja,
 20. inspekciju sredstava i uvjeta za prijevoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla,
 21. inspekciju objekata za klanje životinja, obradu, preradu, skladištenje i promet proizvoda životinjskog podrijetla,
 22. sakupljanje i uklanjanje nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda,
 23. inspekciju proizvodnje, prometa, uporabe i skladištenja reprodukcijskog materijala,
 24. posebno označavanje životinja,
 25. posebne uvjete, ograničenje ili zabranu uvoza, izvoza i provoza životinja te proizvoda životinjskog podrijetla,
 26. zabranu premještanja životinja i kretanja ljudi,
 27. ograničenje i zabranu stavljanja u promet proizvoda životinjskog podrijetla,
 28. inspekciju zdravstvene ispravnosti hrane za životinje u proizvodnji, prometu i uporabi,
 29. educiranje posjednika životinja,
 30. popis životinja na području na kojem se provode mjere zaštite zdravlja životinja,
 31. određivanje načina držanja životinja na gospodarstvima te postupanje s divljim životinjama.
Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora