Tečaj „Ante mortem i post mortem pregled goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara“

Teorijski dio tečaja „Ante mortem i post mortem pregled goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara“ održat će se dana 7. srpnja 2023. od 9,00h u Zavodu za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane VEF-a uz prethodnu prijavu na mail [email protected].

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora