Tečaj trajne izobrazbe „SLUŽBENE KONTROLE U PROIZVODNJI I PRERADI MLIJEKA“

KIM Karlovac, 22.3.2019.

Voditelj tečaja: Izv.prof. dr. sc. Nevijo Zdolec

PRAKTIČNI DIO:
Višnja Badovinac, dr.med.vet. – kontrolno tijelo Veterinarska stanica Karlovac

TEORIJSKI DIO:
Mr. Brankica Capek, dr.med.vet. – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Izv.prof.dr.sc. Nevijo Zdolec

 

Sažetak tečaja

Službene kontrole u području hrane životinjskog podrijetla kompleksan su dio cjelokupnog sustava sigurnosti hrane. Klasične i suvremene tehnologije u proizvodnji hrane donose određene javnozdravstvene rizike koji su i dalje izazov za subjekte u poslovanju s hranom, kao i za sustav službenih kontrola. Poznavanje temeljnih specifičnosti proizvodnje/prerade određene vrste hrane životinjskog podrijetla preduvjet su smanjenja rizika i povećanja učinkovitosti kontrola. Stoga je cilj ovog tečaja pružiti polaznicima dodatna praktična i teorijska znanja potrebna za provođenje službenih kontrola u sektoru mljekarstva.

Voditelj tečaja:
Izv.prof. dr. sc. Nevijo Zdolec
– Od 2003. radi u Zavodu za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj dva tečaja trajne edukacije doktora veterinarske medicine, te predavač na stručnim seminarima za proizvođače mlijeka i mliječnih proizvoda. Autor i koautor 45 znanstvenih i stručnih radova iz područja mljekarstva. Suradnik VIP projekta „Inovativna tehnologija u kontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka“. Recenzent priručnika “Sirarstvo u teoriji i praksi”. Član uredničkog odbora časopisa “Mljekarstvo”.

 

Vrijeme i mjesto održavanja teorijskog i praktičnog dijela tečaja:
9.00-16,00h, KIM, Karlovac

Program:

Teorijski dio
09:00 09:45 Uvod u službene kontrole. Osvrt na „Health and Food Audits and Analysis” – mliječni sektor
10:00 10:45 Aktualno zakonodavstvo u području mljekarstva i službenih kontrola
11:00 11:45 Biološke opasnosti: Mikrobiologija mlijeka i mliječnih proizvoda
Praktični dio
12:00 15:00 Tehnološki procesi
Službena kontrola
15:00 16:00 Rasprava, anketiranje

Vrednovanje stručnog usavršavanja (HVK): 6
Tiskani materijal:Da/CD
Predviđen broj polaznika: do 10
Uvjetovanost tečaja: dr. med. vet.
Cijena tečaja: 1500,00 kn
Način prijave: Telefonski ili mail-om voditelju tečaja
Izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec: Tel. 01 2390 199; 099 2807978
e-mail: nzdolec@vef.hr

Plaćanje: Veterinarski fakultet
ZAGREB Heinzelova 55
OIB 36389528408
BANKA: ZAGREBAČKA BANKA
IBAN HR1723600001101354554
Poziv na broj: 208-17
Svrha uplate : tečaj-2 208-17-___________________________________
(obavezno upisati OIB UPLATITELJA)

Uplatnicu poslati na fax. 01 2390 123 ili mail nzdolec@vef.hr tjedan dana prije održavanja tečaja.

 

 

Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora