Treće cjelodnevno predavanje u sklopu “The Welfare Education Project”

Debatni klub Veterina u suradnji s Veterinarskim fakultetom i Hrvatskom veterinarskom komorom, u okviru The Welfare Education Project-a , organizira cjelodnevno predavanje na kojem će se prezentirati na koji način se pristupa pregledu pacijenta s problemom u ponašanju, ispravni načini treniranja životinja, pristup agresiji u mačaka te medikamentozne i druge oblike liječenja bihevioralnih problema.

Predavanja će održati Prof. dr. sc. Anouck Haverebeke, DipECAWBM, profesorica sa Sveučilišta u Ghentu i predsjednica Europskog koledža za dobrobit životinja i bihevioralnu medicinu, dana 1. srpnja 2023. godine od 10 do 16 h, u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanja se održavaju na engleskom jeziku, a prisustvovanje na predavanja doktorima veterinarske medicine vrednovati će se u skladu s odredbama Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine s 2 boda.

Prijava na predavanje je obavezna, a možete se prijaviti putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/AJPnSCQ8qCJWaTcV7

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora