KAKO POSTATI ČLAN

Na temelju čl. 105. stavak 3. Zakona o veterinarstvu (NN 70/97) obavezno je članstvo u HVK. Poslove veterinarske djelatnosti mogu obavljati samo veterinari uz odobrenje za rad (licencu), koju daje HVK na vrijeme od 5 godina, sukladno čl. 101., stavak 3. i čl. 106. stavak 3. Zakona o veterinarstvu.

Upitnik za upis

Na utemeljiteljskoj sjednici Izvršnog odbora HVK, održanoj 12.11.1997. donesena je Odluka o visini upisnine i članarine od 01.12.1997., što se ne mijenja ni u 2004. g.

Upisnina u HVK iznosi 1000,00 kn i plaća se na:
IBAN: HR8623600001101250492 (ZG banka Zagreb) poziv na broj 169-OIB ili broj članske iskaznice HVK (ukoliko je poznat).

Upisnina se može plaćati u ratama (najviše 10 rata).

Uz ispunjen Upitnik temeljem kojeg se vrši upis (dobije se u Komori) potrebno je poslati i kopiju uplate (virmana) iz koje je vidljivo za koga je uplata izvršena.

Obavezno upisati naziv i adresu poduzeća.

Na 11. Sjednici Izvršnog odbora HVK od 10.09.2004. donesena je ODLUKA: članovi koji posjeduju valjanu Licencu, ali su zbog neplaćanja članarine, ispisani iz članstva, za ponovni upis u članstvo HVK plaćaju 3000,00 Kn (HVV br. 9-10 iz 2004. godine).

Umirovljenici su oslobođeni plaćanja upisnine.

Nezaposleni su dužni platiti upisninu kada se zaposle.

MOLIMO NALOG ZA PLAĆANJE ISPUNITI OVAKO

ČLANARINA

Članarina HVK za zaposlene veterinare iznosi 600,00 kn godišnje, a može se plaćati jednokratno, dvokratno (2×300,00kn), tromjesečno (3×200,00kn) ili 50,00kn mjesečno na:
IBAN: HR8623600001101250492 (ZG banka Zagreb)
poziv na broj 555-broj članske iskaznice HVK

Članarina za umirovljene veterinare je 45,00 kn.

Nezaposleni su oslobođeni plaćanja članarine do zaposlenja.

MOLIMO NALOG ZA PLAĆANJE ISPUNITI OVAKO

IZDAVANJE I PRODULJENJE LICENCE

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

POTVRDA O DOBROM UGLEDU (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)

Zahtjev u PDF-u

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora