Obrasci zahtjeva u pdf-u:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora