POPIS VAŽNIJIH PROPISA ZA OBAVLJANJE VETERINARSKE DJELATNOSTI

 

Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/2013,148/2013 i 115/2018)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_82_1734.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_148_3151.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_115_2252.html

 Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” br. 102/2017 i 32/2019)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_102_2342.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_32_656.html

 Zakon o veternarsko medicinskim proizvodima (“Narodne novine” br. 8/2008,  56/2013,  94/2013, 15/2015 i 32/2019)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_84_2718.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1151.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2126.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_15_276.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_32_649.html

 Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (“Narodne novine” br. 81/2013,14/2014,  56/2015 i 32/19 )

https://www.zakon.hr/z/642/Zakon-o-slu%C5%BEbenim-kontrolama-koje-se-provode-sukladno-propisima-o-hrani,-hrani-za-%C5%BEivotinje,-o-zdravlju-i-dobrobiti-%C5%BEivotinja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_270.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_56_1097.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_32_649.html

 Zakon o državnom inspektoratu (“Narodne novine” br. 115/2018)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_12_115_2243.html

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije) (“Narodne novine” br. 2/2010 i 33/2013)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_2_7.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_33_598.html

 Pravilnik o vježbeničkom stažu veterinarkih djelatnika i načinu polaganja stručnog ispita („Narodne novine“ br. 5/1999)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_01_5_65.html

 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti („Narodne novine“ br. 103/2013, 130/2014 i 9/2019)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_103_2321.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_130_2456.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_9_195.html

 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu podnošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te o načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća u klaonici („Narodne novine“ br. 84/2011)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_84_1801.html

 Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini.(„Narodne novine“ br. 2/2021, 4/2021 i 7/2021)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_2_43.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_4_78.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_7_147.html

Program iskorjenjivanja i nadziranja tuberkuloze goveda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1172

Program nadziranja ovaca i koza na grebež ovaca u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1183)

 Program nadziranja i iskorjenjivanja Bolesti Aujeszkoga.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1283.

Program praćenja prevalencije bakterija roda Campylobacter  i njihove otpornosti na antimikrobne pripravke u jatima tovnih pilića u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1288.

Uputa o propisanom broju uzoraka potrebnih za kontrolu provedbe oralne vakcinacije lisica u 2021. godini te Popis lovoovlaštenika sa pripadajućim brojem uzoraka  lisica i čagljeva koje je potrebno dostaviti radi  monitoringa oralne vakcinacije lisica u 2021. godini.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1114

Nacionalni programi kontrole salmoneloze u peradi za 2021. godinu.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=257

Program nadziranja bruceloze i enzootske leukoze goveda  u 2021. godini.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1173

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1175

Pravilnik o prijavi bolesti životinja (Narodne novine“ broj 65/20).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1296.html

Pravilnik o označavanju pasa (»Narodne novine«, br. 72/2010)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_72_2153.html

 Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce („Narodne novine broj: 145/2014)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_145_2726.html

 Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca („Narodne novine“ broj 91/2013;132/2013; 44/20144 i 87/2015);

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_132_2873.html

Pravilnik o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3386.html

 Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (»Narodne novine«, br. 87/2008)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2797.html

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 71/2012)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_5_70.html

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/2009)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_51_1201.html

 Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 78/2012)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_78_1848.html

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, br. 107/2011 i 42/2013)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_107_2137.html

Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanje u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 154/2008)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_154_4189.html

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, br. 108/2013)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_108_2414.html

 Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 21/2020)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_21_520.html

 Pravilnik  o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/2007)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_111_3241.html

 Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 123/2009)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_123_3037.html

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 187/2004)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_112_3317.html

 Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu („Narodne novine“ broj 187/2004 i 62/2008)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_187_3220.html

Pravilnik o mjerama kontrole Afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 112/2007)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_112_3317.html

Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za  Afričku svinjsku kugu (»Narodne novine«, br. 116/2008)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_116_3356.html

 

POPIS OBRAZACA, EVIDENCIJA, ŽIGOVA I PEČATA
http://www.mps.hr/default.aspx?id=4575

 

OSTALI PROPISI IZ PODRUČJA VETERINARSTVA NALAZE SE NA POVEZNICI:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/Zakonodavstvo/Tablica%20informiranja%20javnosti%20o%20nacionalnim%20i%20EU%20propisima%20c1%206.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora