Dekani i rektori europskih i svjetskih veterinarskih fakulteta u Zagrebu

Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 29. svibnja do 01.
lipnja održat će se 32. Generalna skupština EAEVE-a, Europske asocijacije visokih
veterinarskih učilišta koja okuplja sve Veterinarske fakultete iz Europe. U godini u kojoj
Veterinarski fakultet svečano obilježava 100. godišnjicu osnutka i rada, po prvi puta u
povijesti fakultet postaje domaćinom za više od 200 uglednih dekana i rektora ne samo
europskih, nego i američkih, ruskih te azijskih institucija čija je osnovna djelatnost edukacija
doktora veterinarske medicine.
EAEVE-a je službeno tijelo za akreditaciju ustanova za veterinarsko obrazovanje u Europi.
Njihova misija je evaluirati, promicati i razvijati kvalitetu i standarde institucija za
veterinarsko obrazovanje unutar država članica Europske unije, ali i izvan nje.
EAEVE / FVE sustav vrednovanja daje sigurnost
• javnosti – koja može vjerovati kvaliteti diplomiranih veterinara i uslugama koje pružaju
• studentima veterine – koji znaju da njihovo obrazovanje obuhvaća dogovorene i prihvatljive
standarde
• veterinarskim obrazovnim institucijama – koje znaju da su njihovi nastavni planovi i
programi na visokoj razini dogovorene referentne razine EU-a

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora