Radionice za ovlaštene veterinare: prijave sumnje na zarazne i nametničke bolesti

(Preneseno sa http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4849, 30.09.2022.)

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, u periodu od 13. – 16. rujna 2022. godine održane su interaktivne radionice za ovlaštene veterinare na temu prijave sumnje na zarazne i nametničke bolesti životinja.

Radionice su obuhvatile predavanje o novim odredbama zakonodavstva iz područja zdravlja životinja sukladno Uredbi 2016/429 te Zakonu o zdravlju životinja koji je u završnoj fazi donošenja. Također, nizom primjera iz prakse raspravljalo se o kriterijima za donošenje odluke o isključivanju odnosno postavljanju sumnje na bolest životinja te različitom postupanju u odnosu na navedeno. Poseban osvrt je stavljen na isključivanje odnosno postavljanje sumnje na bjesnoću u divljih životinja, postupanje kod pobačaju životinja i dr. Obuhvaćen je cjeloviti proces prijave bolesti, od postavljanja sumnje do odjave bolesti, način ispunjavanja i dostave obrazaca, komunikacija svih uključenih dionika te vođenje evidencije.

Na radionici koja je bila podijeljena u 7 grupa sudjelovalo je oko 120 ovlaštenih veterinara s čitavog područja Republike Hrvatske.

Svaki sudionik radionice, nakon pismene provjere usvojenog znanja, dobio je certifikat, a sudjelovanje na edukaciji bodovano je od strane Hrvatske veterinarske komore.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora