HVK otvorila dijaloge s predstavnicima Središnjeg ureda Porezne uprave i Ministarstva zdravstva

Predstavnici Hrvatske veterinarske komore, Ivan Zemljak, predsjednik i Anđelko Gašpar, glavni tajnik, održali su sastanke s predstavnicima Središnjeg ureda Porezne uprave i Ministarstva zdravstva te su tako s istoimenim institucijama otvorili dijaloge s ciljem rješavanja problematika veterinarske struke.

Uz podršku prof. dr. sc. Marije Vučemilo, predstavnicima Ministarstva zdravstva iznesena je problematika postojećih propisa prema kojima je doktorima veterinarske medicine i veterinarskim tehničarima onemogućuno obavljanje poslova DDD-a u području javnog zdravstva odnosno oduzeto ustavno pravo na rad i obavljanje poslova za koje su oni tijekom stjecanja stručne kvalifikacije osposobljeni i koje mogu obavljati u drugim državama članicama EU.

Središnjem uredu Porezne uprave, prezentirane su nelogičnosti u obračunu PDV-a u kategorijama pojedinih skupina veterinarsko-medicinskih proizvoda pri čemu se na čak 89% proizvoda PDV obračunava po stopi od 25%, na oko 8,5% proizvoda se obračunava po stopi od 13% i na svega 2,5% obračunava se po stopi od 5%.
Predstavnici veterinarske komore zauzeli su jasan stav o nužnosti smanjenja stope PDV-a s 25% na 5% na sve veterinarske lijekove i veterinarsko-medicinske proizvode, a u cilju osiguranja veće dostupnosti veterinarskih usluga vlasnicima životinja, posebice onima koji se bave stočarskom proizvodnjom u sklopu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja najčešće nisu u sustavu PDV-a.

Za rješavanje obiju istaknutih problematika nužno je osnivanje tematskih radnih skupina kod navedenih institucija, s kojima se u tom smjeru nastavlja dijalog u rujnu 2022. godine.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora