Konferencija (poziv): Antimikrobna rezistencija u veterinarskoj medicini – trenutno stanje i perspektive (održano)

Od 21. do 23. lipnja 2022. godine u Novom Sadu bit će održana konferencija pod nazivom “Antimikrobna rezistencija u veterinarskoj medicini – trenutno stanje i perspektive“. Sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, Hrvatska veterinarska komora će svojim članovima vrednovati sudjelovanje na predmetnom skupu.


Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora