Nacrt Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini

Hrvatska veterinarska komora uputila je Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede sljedeće prijedloge vezano uz donošenje Narebe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini:

Nacrt Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini možete preuzeti ovdje:
Naredba 2022 godina_10-12-2021 – nacrt.
Pozivamo članove da svoje mišljenje i prijedloge na Nacrt Naredbe pošalju na mail [email protected].

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora