Najava Natječaja za upis na poslijediplomske specijalističke studije Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Najava za 9. mjesec 2021. godine o raspisu Natječaja za upis polaznika na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2020./2021., za smjerove:

1. Uzgoj i patologija divljači
2. Teriogenologija domaćih sisavaca
3. Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja
4. Unutarnje bolesti domaćih životinja
5. Patologija i uzgoj domaćih mesoždera
6. Higijena i tehnologija hrane životinjskog podrijetla
7. Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja
8. Mikrobiologija i epizootiologija
9. Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca
10. Dobrobit životinja
11. Veterinarska patologija
12. Sanitacija
13. Sudsko veterinarstvo
14. Provedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektu
15. Menadžment reprodukcijskog zdravlja mliječnih krava
16. Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom

Objava Natječaja planirana je za početak 9. mjeseca 2021. godine na službenoj stranici Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu https://www.vef.unizg.hr/

Strani studenti koji su stekli kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske trebaju prije upisa pokrenuti postupak, kojeg provodi Sveučilište u Zagrebu, za akademsko priznavanje stečene inozemne visokoškolske kvalifikacije. Više na poveznici http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

link English http://www.unizg.hr/homepage/study-at-the-university-of-zagreb/academic-recognition-of-foreign-higher-education-qualifications/

Postupak za priznavanje se može pokrenuti prije prijave na natječaj, jer postupak priznavanje traje min. dva mjeseca.

Kontakt na Sveučilištu u Zagrebu vezano uz dostavu dokumentacije u svrhu priznavanja diplome putem e-mail: [email protected].

S poštovanjem,

Referada za poslijediplomske studije
Veterinarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
tel. +385 1 2390 105

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora