Održana godišnja skupština Federacije veterinara Europe (FVE)

Ivan Zemljak, univ.mag.med.vet.

FVE sekcije UEVP (praktičari) i UEVH (higijeničari) održali su skupštinu u Briselu 11.11.2021., dan prije održavanja glavne skupštine FVE-a, 12.11.2021. Hrvatsku su predstavljali predsjednik HVK Ivan Zemljak kao delegat skupštine UEVP-a i FVE-a te dr.sc. Saša Legen kao delegat skupštine UEVH-a.

Skupština UEVH

UEVH skupštini je prisustvovalo 11 zemalja članica uživo, a ostali predstavnici su učestvovali online. Predstavnici zemalja članica su prezentirali nacionalne izvještaje sa najbitnijim aktualnostima. Hrvatska je ukratko izložila pojavnost Trichinelle u mesu svinja te učestalost pojave zadnjih godina.
Analizirana je situacija u oblasti sigurnosti hrane, aktualna legislativa i održivost lanca hrane sa preporukama iz Zelenog plana EU.
FVE i UEVH su u stalnom kontaktu sa EFSA kao stakeholder i kontakt održava Sean O’Laoide koji je na sastanku iznio detalje sa sastanka sa EFSA-om.
UEVH prati stalno i razvoj tehnologija iz oblasti sigurnosti hrane. Na prijedlog norveške delegacije gost na skupštini je bio Stefano Vinzenci iz Italije, kreator sustava ADAL. ADAL predstavlja prema članovima efektivnu digitalnu alatku za pregled mesa na liniji klanja. Tehnologija je u razvoju, postoji više kompanija koje nude slične softwere, a sustav prema autorima nudi velike prednosti industriji mesa. Nakon prezentacije i razgovora o prednostima i nedostacima ipak je dio delegacije bio skeptičan prema sustavu koji, prema kreatorima, treba zamijeniti fizički pregled mesa na liniji klanja, jer ne garantira dovoljnu sigurnost potrošačima.
UEVH trenutno priprema strategiju, a delegati su se složili da se izrade i dostave izazovi koji stoje u higijeni i sigurnosti hrane kao i ciljevi koje se trebaju rješavati u budućnosti.

Skupština UEVP

Na skupštini je prisustvovalo 23 delegata od ukupno 32 delegata zemalja članica s tim da su tri zemlje dale svoju punomoć drugim zemljama, pa su tako delegeti iz Hrvatske imali punomoć mađarskih kolega. Gost skupštine bio je Maciej Golubiewski koji obavlja dužnost šefa kabineta povjerenika za poljoprivredu EU gosp. Janusza Wojciechowskog.

Sve zemlje imale su nekoliko minuta da predstave novosti u veterinarskoj medicini svoje zemlje. Glavna tema skupštine bila je budućnost ruralnih područja te nedostatak i nezainteresiranost veterinara za rad u ruralnim područjima EU, a naročito za rad sa farmskim životinjama.

Primjere kako rješavaju ili pokušavaju riješiti problem dale su skandinavske zemlje Finska, Norveška, Latvija, pa Francuska, Italija i Njemačka uz aktivno uključivanje delegata Hrvatske, UK-a i delegata FECAVA-e, a glavni zaključak svih izlaganja je da samo zainteresiranost države na nacionalnoj i lokalnoj razini može osigurati zdravlje i dobrobit životinja, a kroz to i sigurnost hrane životinjskog podrijetla i zdravlje ljudi.

Druga tema o kojoj se raspravljalo bila je implementacija EU delegirane uredbe o zdravlju životinja. Dosta pitanja postavljanih prema kabinetu povjerenika za poljoprivredu odnosila su se na teškoće oko implementacije same uredbe u nacionalna zakonodavstva. Istaknuti su i problemi s tumačenjima veterinarskih posjeta gospodarstvima koja drže domaće životinje, a koje pojedine zemlje smatraju obveznima dok su za neke samo preporuka. Sva pitanja kao i probleme s nedostatkom veterinara skupština UEVP poslat će dopisom na kabinet povjerenika za poljoprivredu te će se odgovori tražiti što prije.

Uz ove teme napomenuto je da se provodi istraživanje oko izlaska veterinarske struke iz područja poljoprivrede i uključivanja u medicinsku struku na razini EU, te mogućnosti smanjenja poreza na veterinarske usluge i veterinarske lijekove oko čega će se još kontaktirati zemlje delegati i europska komisija pošto su porezi vezani na nacionalno zakonodavstvo.

Glavna skupština FVE

Na glavnoj skupštini glasanjem je izabrana nova potpredsjednica FVE-a, Mette Uldahl iz Danske te novi član odbora za financije, Timothée Audouin iz Francuske. Gost Skupštine bila je Stella Kyriakides, Europska povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, koja se osvrnula na važnost i ulogu veterinara u osiguravanju sigurnosti hrane životinjskog podrijetla te sustav od polja do stola na razini EU. Prezentirala je načine praćenja sigurnosti te poteze koji se poduzimaju za unapređenje istog.

Na Skupštini je uz to prezentiran financijski plan FVE-a, zatim djelovanje na europske parlamentarce i ostala tijela u pripremi i pisanju novih akata važnih za veterinarsku medicinu. Trenutno je najveći dio rada usmjeren na uredbe vezane na veterinarsko-medicinske proizvode i općenito provođenje veterinarske djelatnosti na razini EU.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora