Osmi međunarodni kongres “Veterinarska znanost i struka 2019” na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

10-12. listopada 2019

Međunarodni kongres „Veterinarska znanost i struka“ će se održati 10., 11. i 12. listopada 2019. godine u prostorima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru kongresa ponovo će se održati i Dan doktorata na kojemu će doktorandi Veterinarskog fakulteta predstaviti svoja istraživanja.

Pored brojnih zanimljivih predavanja, evo i popisa radionica na koje se možete prijaviti

RADIONICE

labos

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora