Povećanje cijene obavljanja veterinarskih pregleda gospodarstava te povećanje naknada za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja

Dana 8. lipnja 2023. održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede na zahtjev Hrvatske veterinarske komore, vezano za zahtjev za povećanje cijene obavljanja veterinarskih pregleda gospodarstava te povećanja naknada za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja.

Uz nazočnost ministrice poljoprivrede, Marije Vučković, te predstavnika Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, mr. sc. Tatjane Karačić, ravnateljice te Siniše Mandeka, dr. med. vet., načelnika Sektora za organizaciju veterinarske djelatnosti, sljedivost životinja, pravnu i financijsku podršku, predstavnici Hrvatske veterinarske komore, Mirela Juras, dr. med. vet., zamjenica predsjednika HVK, dr. sc. Anđelko Gašpar, tajnik HVK te dr. sc. Nikola Rošić, član Upravnog odbora, iznijeli su problematiku vezano za donošenje Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva, od 27. ožujka 2023. godine, kojom nisu obuhvaćene naknade za propisane veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i naknade za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja, te su tražili hitnu promjenu navedenih naknada i to:  

  • Povećanje naknade za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu za službenu stopu inflacije od srpnja 2012. godine do veljače 2023. godine (24,5%), dodatno uzimajući u obzir da su se zahtjevi koji uključuju samo obavljanje veterinarskog pregleda gospodarstva sukladno važećim check listama značajno povećali te da je za obavljanje jednog pregleda gospodarstva danas potrebno znatno više vremena nego što je bilo potrebno prilikom donošenja važećih naknada za navedene poslove;
  • Povećanje naknade za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja povećaju za službenu stopu inflacije od rujna 2008. godine, kada je stupio na snagu važeći Pravilnik do veljače 2023. godine (34,2%).

Ministrica poljoprivrede, Marija Vučković, iskazala je potpuno razumijevanje za opravdanost naših zahtjeva, pri čemu je posebno istaknula da su navedene naknade regulirane Pravilnikom o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu te Pravilnikom o svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja, koji su doneseni temeljem odredbi Zakona o veterinarstvu, a koje su stupanjem na snagu Zakona o zdravlju životinja stavljene van snage. Posebno je istaknula da je traženo povećanje naknada moguće donošenjem novih, prije navedenih Pravilnika, temeljem novog Zakona o zdravlju životinja.

Ministrica je gore navedenim predstavnicima Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane dala zadatak da pokrenu postupak donošenja oba navedena Pravilnika, s maksimalnim rokovima donošenja istih: listopad 2023. za Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinja, odnosno 1. siječnja 2024. za Pravilnik za veterinarske posjete gospodarstava, uz molbu da se isti donesu i prije navedenih rokova.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora