Poštovane kolegice i kolege, doktorice i doktori veterinarske medicine, članovi Hrvatske
veterinarske komore!

Ovim putem želimo Vam svima zahvaliti na povjerenju koje ste nam kao članovi preko
svojih delegata ukazali imenovanjem za predsjednika i zamjenicu predsjednika Hrvatske
veterinarske komore. Potpuno smo svjesni svoje odgovornosti, ali i statutarne snage koju
funkcija predsjednika i njegovog zamjenika nosi, kako unutar Komore tako i izvan nje.
Iskoristit ćemo to na način da prvenstveno Vi kao članovi Komore ubuduće budete zadovoljniji.
Svjesni smo i mnogih očekivanja svih vas članova, kojim god područjem veterinarske
djelatnosti se bavite, jer u svakom segmentu u obavljanju veterinarske djelatnosti u Hrvatskoj
postoje manji ili veći problemi u čije se rješavanje Hrvatska veterinarska komora mora upustiti
i pružiti svoju pomoć.

Potrudit ćemo se da Komora kao udruga svih članova, stručnjaka iz raznih područja
veterinarstva, doista okuplja svoje članove kako bi se što je moguće bolje rješavalo postojeće i
nadolazeće probleme, ali i dosad neodrađene poslove. Nadamo se da nećete biti nezainteresirani
nego kritični, ali konstruktivni, jer struka samo tako može aktivirati svoje najbolje snage.
Nasreću, u Hrvatskoj još postoji dovoljno volje i energije među veterinarskom strukom, a
pokazalo se zadnjih mjeseci da je ona prilično zainteresirana rješavati situacije za koje je više
nego kompetentna.

Očito je da je trenutna situacija gora nego je bila jučer i da mnogi od nas ne vide dobru
perspektivu struke. Svi smo svjesni da perspektiva nije najbolja, a naročito u ovom trenutku
kada se zbog krize očekuje i smanjenje proračuna koje će se vjerojatno osjetiti i u našem poslu.
Međutim, to nije razlog da se povučemo još dublje u mrak nego da konačno na kvalitetan način
započnemo komunicirati s društvom u kojem živimo i u skladu s čijim zahtjevima se naša
struka oduvijek mijenjala, a mijenja se i u ovom trenutku.

Problemi struke su svima Vama poznati. Neki se tiču samo nas, a neki su povezani s
društvom i institucijama društva u kojem svi svakodnevno djelujemo i radimo. Vjerujemo da
je vrijeme nevidljivosti veterinarske struke u hrvatskom društvu iza nas. Kroz medije i
kvalitetan odnos s javnošću, struku moramo otvoriti prema javnosti jer je to jedini način da joj
se javnost približi i počne percipirati kao esencijalnu u društvu.

Osim toga, i samu Komoru ćemo više okrenuti prema članstvu. Svatko od nas je njezin
ravnopravni član u skladu sa Statutom HVK. Najmanje što od Komore morate dobiti su uvijek
dostupne informacije o svemu što kao članovi trebate, možete i morate znati. Novi registar
članova o kojem govorimo godinama jedan je od prioriteta osuvremenjivanja naše Komore u
skladu s potrebama i interesima članova za učinkovitije vođenje evidencije o licencijama,
bodovima i obavljenim predavanjima. Dodjela licencije za rad i vođenje evidencije o
prikupljenim bodovima za svakog člana važna je, ako ne i glavna zadaća Komore, i morala bi
biti dostupna u svakom trenutku uz logiranje na stranicu HVK, za svakog člana i za
organizacije u provedbi veterinarske djelatnosti.

Naša Komora mora u budućnosti širiti svoju suradnju s drugim veterinarskim
komorama unutar EU, ali i veterinarskim komorama van navedene. Suradnja s stručnjacima
u komorama biomedicinskih zanimanja unutar RH također nam mora biti važan dio rada u
budućnosti jer i na taj način možemo ukazati zainteresiranoj javnosti o važnosti veterinarske
djelatnosti u Hrvatskom društvu.

Da bismo ojačali našu struku, Komora i njena tijela moraju provoditi i organizirati
stručnu pomoć za dugo zanemarivano područje sustava kvalitete u našim organizacijama, kao
i provedbu nadzora nad stručnim radom veterinara u obavljanju poslova veterinarske
djelatnosti u skladu s godišnjim programom nadzora. Sve ovo u cilju vraćanja digniteta našoj
struci možemo postići kroz kolegijalni pristup i suradnju, poštujući Kodeks dobre veterinarske
prakse federacije veterinara i sva pravila struke, jer samo tako će nas i druge profesije
prepoznati kao stručnjake i time ćemo dobiti na snazi i vjerodostojnosti kada tražimo poziciju
u društvu koja nam pripada.

Provođenjem natječaja za zapošljavanje izvršnog direktora HVK, te imenovanjem
predsjednika odjela za veliku praksu upotpunit će se stručnim osobljem tijela i odbori Komore,
te će time rad Komore biti unaprijeđen za dobro svih nas.
Vjerujemo da ćete već u narednim mjesecima biti svjedoci promjena koje čitava veterinarska
struka dugo iščekuje. Kada kažemo struka, mislimo na sve Vas koji stručno i odgovorno
obavljate poslove iz područja veterinarske djelatnosti, bilo gdje, ne samo na veterinarske
stanice.

Vrijeme je da javnost postane upoznata s brojnim poslovima koje veterinarska struka
provodi i u smislu zaštite javnog zdravlja. Za to postoji jasna opredijeljenost, ali i snažan interes
velikog broja naših članova među kojima su vrlo ugledne kolegice i kolege čija se mišljenja do
sada nisu niti tražila ni uvažavala. Zato Vas sve pozivamo da budete na raspolaganju struci u
ostvarivanju zajedničkih interesa.

Mnogi od Vas s pravom su nezadovoljni ne samo vlastitim statusom i ugledom nego i
statusom i ugledom čitave struke u društvu. Nažalost, nismo na tome radili, niti pojedinačno
niti strukovno o tome brinuli dovoljno. Kako su se okolnosti mijenjale, uloga Komore u tom
smislu postajala je sve veća. Posebno nas raduje konstatacija da postoji sve veći broj
zainteresiranih iz raznih veterinarskih organizacija i institucija, spremnih da svojim znanjem,
iskustvom i poznanstvima pomognu ostvarivanju temeljnih i svih drugih zadaća Hrvatske
veterinarske komore. Odgovorno i savjesno započet ćemo aktivnosti na promociji veterinarstva
kao jednoj od temeljnih zadaća naše Komore s kojom se Komora do sada slabo bavila.
Očekuje nas velik posao u nastojanjima bolje regulacije veterinarske profesije kroz
izmjene Zakona o veterinarstvu, ali i drugih Zakona, Pravilnika i podzakonskih akata o kojima
ovisi budućnost naše veterinarske struke.

Do koje mjere i na koji način će Komora zastupati interese u području veterinarstva
uvijek je ovisilo i ovisit će o članstvu i aktivnostima članstva. Nastojat ćemo da svaki član
Komore iskaže svoj interes neovisno o poziciji u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti.
HVK mora biti poveznica, sudionik i provoditelj svih razgovora i pregovora u svim granama
gdje postoji zainteresiranost njenih članova, no u iste mora ulaziti tek nakon savjetovanja s
kolegama stručnjacima iz teme o kojoj se raspravlja.

Razgovori se moraju osim s UVSH, MP i DIRH-u voditi i u drugim tijelima državne
uprave, a sve u smjeru dobrobiti struke. Sve je bitno, nema nebitnog područja, jer će nas druge
struke uvažavati samo ako im damo konkretne i argumentirane detalje oko područja
razgovora. Zanemarivanje bilo koje teme može nam samo biti na štetu, a nažalost svjedoci smo
i neopravdanog oduzimanja pojedinih područja našeg rada od strane drugih struka.
Osim toga, nužno je djelovanje na status veterinarskih tehničara kao punopravnih
članova HVK kroz Zakon o veterinarstvu, Naredbe i Programe te u smislu regulacije profesije.
Nadamo se da i vi podržavate optimizam kojeg u ovom trenutku iskazuje velik broj
zainteresiranih članova iz raznih veterinarskih područja, organizacija i institucija, unatoč
postojećem stanju u našoj struci, ali i globalno lošoj gospodarskoj situaciji.
Vrlo skoro očekuju nas prve vidljive promjene. Do sada smo nastojali zaustaviti vrijeme,
a od sada ćemo ići u korak s njim, znajući unaprijed što želimo i kamo idemo.
Nadamo se Vašoj punoj podršci te otvorenoj i iskrenoj suradnji!

Vaši
predsjednik HVK Ivan Zemljak univ.mag.med.vet.

zamjenica predsjednika HVK Mirela Juras dr.med.vet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora