Poštovane kolegice i kolege, doktorice i doktori veterinarske medicine, članovi Hrvatske
veterinarske komore!

Ovim putem želimo Vam svima zahvaliti na povjerenju koje ste nam kao članovi preko
svojih delegata ukazali imenovanjem za predsjednika i zamjenicu predsjednika Hrvatske
veterinarske komore. Potpuno smo svjesni svoje odgovornosti, ali i statutarne snage koju
funkcija predsjednika i njegovog zamjenika nosi, kako unutar Komore tako i izvan nje.
Iskoristit ćemo to na način da prvenstveno Vi kao članovi Komore ubuduće budete zadovoljniji.
Svjesni smo i mnogih očekivanja svih vas članova, kojim god područjem veterinarske
djelatnosti se bavite, jer u svakom segmentu u obavljanju veterinarske djelatnosti u Hrvatskoj
postoje manji ili veći problemi u čije se rješavanje Hrvatska veterinarska komora mora upustiti
i pružiti svoju pomoć.

Potrudit ćemo se da Komora kao udruga svih članova, stručnjaka iz raznih područja
veterinarstva, doista okuplja svoje članove kako bi se što je moguće bolje rješavalo postojeće i
nadolazeće probleme, ali i dosad neodrađene poslove. Nadamo se da nećete biti nezainteresirani
nego kritični, ali konstruktivni, jer struka samo tako može aktivirati svoje najbolje snage.
Nasreću, u Hrvatskoj još postoji dovoljno volje i energije među veterinarskom strukom, a
pokazalo se zadnjih mjeseci da je ona prilično zainteresirana rješavati situacije za koje je više
nego kompetentna.

Očito je da je trenutna situacija gora nego je bila jučer i da mnogi od nas ne vide dobru
perspektivu struke. Svi smo svjesni da perspektiva nije najbolja, a naročito u ovom trenutku
kada se zbog krize očekuje i smanjenje proračuna koje će se vjerojatno osjetiti i u našem poslu.
Međutim, to nije razlog da se povučemo još dublje u mrak nego da konačno na kvalitetan način
započnemo komunicirati s društvom u kojem živimo i u skladu s čijim zahtjevima se naša
struka oduvijek mijenjala, a mijenja se i u ovom trenutku.

Problemi struke su svima Vama poznati. Neki se tiču samo nas, a neki su povezani s
društvom i institucijama društva u kojem svi svakodnevno djelujemo i radimo. Vjerujemo da
je vrijeme nevidljivosti veterinarske struke u hrvatskom društvu iza nas. Kroz medije i
kvalitetan odnos s javnošću, struku moramo otvoriti prema javnosti jer je to jedini način da joj
se javnost približi i počne percipirati kao esencijalnu u društvu.

Osim toga, i samu Komoru ćemo više okrenuti prema članstvu. Svatko od nas je njezin
ravnopravni član u skladu sa Statutom HVK. Najmanje što od Komore morate dobiti su uvijek
dostupne informacije o svemu što kao članovi trebate, možete i morate znati. Novi registar
članova o kojem govorimo godinama jedan je od prioriteta osuvremenjivanja naše Komore u
skladu s potrebama i interesima članova za učinkovitije vođenje evidencije o licencijama,
bodovima i obavljenim predavanjima. Dodjela licencije za rad i vođenje evidencije o
prikupljenim bodovima za svakog člana važna je, ako ne i glavna zadaća Komore, i morala bi
biti dostupna u svakom trenutku uz logiranje na stranicu HVK, za svakog člana i za
organizacije u provedbi veterinarske djelatnosti.

Naša Komora mora u budućnosti širiti svoju suradnju s drugim veterinarskim
komorama unutar EU, ali i veterinarskim komorama van navedene. Suradnja s stručnjacima
u komorama biomedicinskih zanimanja unutar RH također nam mora biti važan dio rada u
budućnosti jer i na taj način možemo ukazati zainteresiranoj javnosti o važnosti veterinarske
djelatnosti u Hrvatskom društvu.

Da bismo ojačali našu struku, Komora i njena tijela moraju provoditi i organizirati
stručnu pomoć za dugo zanemarivano područje sustava kvalitete u našim organizacijama, kao
i provedbu nadzora nad stručnim radom veterinara u obavljanju poslova veterinarske
djelatnosti u skladu s godišnjim programom nadzora. Sve ovo u cilju vraćanja digniteta našoj
struci možemo postići kroz kolegijalni pristup i suradnju, poštujući Kodeks dobre veterinarske
prakse federacije veterinara i sva pravila struke, jer samo tako će nas i druge profesije
prepoznati kao stručnjake i time ćemo dobiti na snazi i vjerodostojnosti kada tražimo poziciju
u društvu koja nam pripada.

Provođenjem natječaja za zapošljavanje izvršnog direktora HVK, te imenovanjem
predsjednika odjela za veliku praksu upotpunit će se stručnim osobljem tijela i odbori Komore,
te će time rad Komore biti unaprijeđen za dobro svih nas.
Vjerujemo da ćete već u narednim mjesecima biti svjedoci promjena koje čitava veterinarska
struka dugo iščekuje. Kada kažemo struka, mislimo na sve Vas koji stručno i odgovorno
obavljate poslove iz područja veterinarske djelatnosti, bilo gdje, ne samo na veterinarske
stanice.

Vrijeme je da javnost postane upoznata s brojnim poslovima koje veterinarska struka
provodi i u smislu zaštite javnog zdravlja. Za to postoji jasna opredijeljenost, ali i snažan interes
velikog broja naših članova među kojima su vrlo ugledne kolegice i kolege čija se mišljenja do
sada nisu niti tražila ni uvažavala. Zato Vas sve pozivamo da budete na raspolaganju struci u
ostvarivanju zajedničkih interesa.

Mnogi od Vas s pravom su nezadovoljni ne samo vlastitim statusom i ugledom nego i
statusom i ugledom čitave struke u društvu. Nažalost, nismo na tome radili, niti pojedinačno
niti strukovno o tome brinuli dovoljno. Kako su se okolnosti mijenjale, uloga Komore u tom
smislu postajala je sve veća. Posebno nas raduje konstatacija da postoji sve veći broj
zainteresiranih iz raznih veterinarskih organizacija i institucija, spremnih da svojim znanjem,
iskustvom i poznanstvima pomognu ostvarivanju temeljnih i svih drugih zadaća Hrvatske
veterinarske komore. Odgovorno i savjesno započet ćemo aktivnosti na promociji veterinarstva
kao jednoj od temeljnih zadaća naše Komore s kojom se Komora do sada slabo bavila.
Očekuje nas velik posao u nastojanjima bolje regulacije veterinarske profesije kroz
izmjene Zakona o veterinarstvu, ali i drugih Zakona, Pravilnika i podzakonskih akata o kojima
ovisi budućnost naše veterinarske struke.

Do koje mjere i na koji način će Komora zastupati interese u području veterinarstva
uvijek je ovisilo i ovisit će o članstvu i aktivnostima članstva. Nastojat ćemo da svaki član
Komore iskaže svoj interes neovisno o poziciji u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti.
HVK mora biti poveznica, sudionik i provoditelj svih razgovora i pregovora u svim granama
gdje postoji zainteresiranost njenih članova, no u iste mora ulaziti tek nakon savjetovanja s
kolegama stručnjacima iz teme o kojoj se raspravlja.

Razgovori se moraju osim s UVSH, MP i DIRH-u voditi i u drugim tijelima državne
uprave, a sve u smjeru dobrobiti struke. Sve je bitno, nema nebitnog područja, jer će nas druge
struke uvažavati samo ako im damo konkretne i argumentirane detalje oko područja
razgovora. Zanemarivanje bilo koje teme može nam samo biti na štetu, a nažalost svjedoci smo
i neopravdanog oduzimanja pojedinih područja našeg rada od strane drugih struka.
Osim toga, nužno je djelovanje na status veterinarskih tehničara kao punopravnih
članova HVK kroz Zakon o veterinarstvu, Naredbe i Programe te u smislu regulacije profesije.
Nadamo se da i vi podržavate optimizam kojeg u ovom trenutku iskazuje velik broj
zainteresiranih članova iz raznih veterinarskih područja, organizacija i institucija, unatoč
postojećem stanju u našoj struci, ali i globalno lošoj gospodarskoj situaciji.
Vrlo skoro očekuju nas prve vidljive promjene. Do sada smo nastojali zaustaviti vrijeme,
a od sada ćemo ići u korak s njim, znajući unaprijed što želimo i kamo idemo.
Nadamo se Vašoj punoj podršci te otvorenoj i iskrenoj suradnji!

Vaši
predsjednik HVK Ivan Zemljak univ.mag.med.vet.

zamjenica predsjednika HVK Mirela Juras dr.med.vet.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora