Edukacije ovlaštenih veterinara – VPG 2022 i Naredba (završeno)

Slijedom Odluke o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2022. godini od 2. svibnja 2022. godine (KLASA: 322-01/22-01/28; URBROJ 525-09/543-22-1) koju je donijela ministrica Marija Vučković, Uprava za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede organizira provedbu edukacija ovlaštenih veterinara prema sljedećem rasporedu po županijama:

 1. Rijeka: 19. svibnja 2022. velika dvorana HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, 51000, Rijeka, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija,
 2. Varaždin: 20. svibnja 2022. velika dvorana HGK Varaždin, Petra Preradovića 17, 42000 Varaždin, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska Županija,
 3. Split: 23. svibnja 2022. velika dvorana HGK Split, Trumbićeva obala 4, 21000, Split (50 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Zadarska, šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija,
 4. Zagreb: 26. svibnja 2022. kino dvorana MP, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb (100 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Karlovačka, Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija,
 5. Osijek: 27. svibnja 2022. velika dvorana HGK Osijek Europska avenija 13, 31000 Osijek, (50 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija.

Edukacije o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2022. godini temeljem navedene Odluke kao i edukacije iz područja zdravlja životinja, a vezano na godišnju Naredbu o mjerama zaštite zdravlja životinja i njihovom financiranju (Narodne novine 145/2021) provest će djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Sudionici će biti upoznati s najvažnijim elementima programa u cilju rane detekcije unosa virusa ASK te tuberkuloze goveda i bruceloze ovaca i koza s obzirom na programe iskorjenjivanja ovih bolesti koji su odobreni od strane Europske komisije, te sadrže određene nove elemente u odnosu na prethodne godine.

U skladu s odredbama Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, Hrvatska veterinarska komora će sudjelovanje na navedenim edukacijama vrednovati s 2 boda.

Svrha provedbe VPG-a 2022 je:

 1. Educirati posjednike životinja o sustavima kontrole prometa te o pravima i obvezama koje proizlaze iz sve obimnije veterinarske legislative, prvenstveno one koja se odnosi na označavanje životinja i registraciju prometa te dobrobit životinja, kao i propisa koji se odnose na tzv. „cross-compliance“, odnosnu višestruku usklađenost koju stočari moraju ispunjavati za dobivanje državnih potpora;
 2. Usklađivanje Jedinstvenog registra goveda sa stvarnim stanjem na terenu uz popunjavanje nepotpunih migracija u svrhu postizanja pune operativnosti Jedinstvenog registra goveda (uključujući registraciju svih migracija), a koja je nastala na području Sisačko-moslavačke županije i kao posljedica prirodne nepogode;
 3. Educiranje i podizanje svijesti posjednika o važnosti provedbe biosigurnosnih mjera zdravstvenog stanja životinja i njihovoga zdravstvenog statusa, dobrobiti životinja, a sve u cilju sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja;
 4. Prikupljanje podataka potrebnih za procjenu rizika na temelju koje se ciljano i učinkovito usmjeravaju ljudski (osobito veterinarsko-inspekcijski) i materijalni resursi za kontrolu i poduzimanje korektivnih mjera;
 5. Registrirati sve farme na području Sisačko-moslavačke županije, što je preduvjet za punu implementaciju sustava označavanja i registracije prometa životinja;
 6. Posjednike educirati o važnosti liječenja životinja te vođenja evidencija o tome;
 7. Educiranje i podizanje svijesti posjednika o važnosti postupaka u proizvodnji hrane, uvjetima kojima moraju udovoljavati gospodarski objekti i oprema u proizvodnji hrane i hrane za životinje;
 8. Oformit će se dragocjena baza podataka koja će Ministarstvu poljoprivrede, ali svim drugim zainteresiranim stranama poslužiti u svrhu racionalnijeg provođenja poljoprivredne i veterinarske politike;
Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora