POZIV: VETERINARSKI DANI 2022 :: Prva obavijest

OBAVIJEST O SKUPU

Znanstveno-stručni skup “Veterinarski dani 2022.” održat će se putem uvodnih predavanja po pozivu, tematskih stručnih radionica i „okruglih stolova“ te odabranih znanstveno-stručnih radova s kratkim usmenim izlaganjem koji će biti objavljeni u Zborniku radova.

OKVIRNI PROGRAM

 • Uvodni referati na temu “AKTUALNOSTI U HRVATSKOM VETERINARSTVU”

  Nositelji referata:

  • Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede
  • Državni inspektorat Republike Hrvatske
  • Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Hrvatski veterinarski institut
  • Hrvatska veterinarska komora
 • Zoonoze i Programi kontrole bolesti životinja
 • Sigurnost hrane – veterinarsko javno zdravstvo
 • Fiziologija i patologija farmskih životinja i konja
 • Mala praksa
 • Dobrobit životinja

UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA

Molimo autore znanstvenih i stručnih radova te voditelje stručnih radionica i “okruglih stolova“ da naslove radova s popisom autora te naslove stručnih radionica i „okruglih stolova“ dostave najkasnije do 1. srpnja 2022. godine na adresu [email protected], kako bismo na vrijeme definirali konačni program skupa, odnosno 2. obavijest.

Dostavljanje radova:
Cjelovite znanstvene i stručne radove te kratki sadržaj stručnih radionica na recenziju potrebno je dostaviti elektroničkom poštom na adresu [email protected], najkasnije do 1. listopada 2022. godine.

Uvodni referati ne podliježu recenziji te će kao takvi biti objavljeni u Zborniku radova.

Svi ostali prihvaćeni znanstveno-stručni radovi podliježu recenziji te će kao takvi biti objavljeni u Zborniku radova.

Svi radovi prilažu se u cjelovitom obliku, sa sažetkom na hrvatskom i engleskom jeziku. Preporučuje se da znanstveni radovi imaju jasno istaknute cjeline – naslov, autora (e), ključne riječi, uvod, materijal i metode, rezultate i raspravu, literaturu i sažetak s naslovom na hrvatskom i engleskom jeziku.
Uz dostavljeni rad treba predložiti način prezentacije (usmeno izlaganje, usmeno izlaganje uz multimedijsku prezentaciju).

Opseg radova:
Cjeloviti radovi (uključujući tablice i slikovne priloge) ne smiju prelaziti više od deset (10) stranica A4 formata.
Znanstveno-stručni odbor zadržava pravo razvrstavanja radova i poziva na usmena izlaganja prema konačnom programu “Veterinarskih dana 2022.”

Tehničke upute:
Radovi moraju biti napisani u računalnom programu MS WORD for Windowds, verzija 97. ili novija. Veličina slova treba biti 12, font Times New Roman, prored 1,5, a linija uz margine od 25 mm.

Krajnji rok za dostavu svih radova i referata radi objave u Zborniku je 1. listopada 2022. godine.
DRUGA OBAVIJEST s konačnim programom i obrascima za prijavu i smještaj te svim ostalim obavijestima objavit će se početkom mjeseca kolovoza 2022. godine.
Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora