Predavanja “Druga krajnost prve od pet sloboda u pasa – sveobuhvatne greške” te “Dobrobit radnih životinja”

Debatni klub Veterina, u suradnji s Veterinarskim fakultetom i Hrvatskom veterinarskom komorom, organizira predavanje na temu “Druga krajnost prve od pet sloboda u pasa – sveobuhvatne greške” te “Dobrobit radnih životinja” koja će održati prof. dr. sc. Marijana Vučinić, dr. med. vet. te izv. prof. dr. sc. Katarina Nenadović, dr. med. vet., s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu.

Predavanje će se održati dana 28. ožujka 2023. godine (utorak) s početkom u 16 sati, u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Predavanja su besplatna i za iste nije potrebna prijava. Dolazak se boduje sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora