Priopćenje za javnost na temu slučaja premlaćivanja konja na području Karlovca

Poštovani,

nastavno na medijski prilog RTL televizije na temu slučaja premlaćivanja konja na području Karlovca, a u sklopu kojeg je emitirana i izjava veterinara koji je pregledao premlaćenog konja, Hrvatska veterinarska komora u nastavku daje sljedeće priopćenje za javnost.

Hrvatska veterinarska komora kao samostalna i neovisna udruga doktora veterinarske medicine, nadležna za reguliranje veterinarske profesije, usmjerena ka podizanju razine znanja, vještina i kompetencija svakog doktora veterinarske medicine u cilju stručnog, kvalitetnog i etičnog obavljanja poslova veterinarske djelatnosti te podizanju ugleda veterinarske struke, smatra da je javna interpretacija Berislava Špigelskog, dr. med. vet., djelatnika Veterinarske stanice Karlovac d.o.o., o zdravstvenom stanju premlaćenog konja na području Karlovca, krajnje neprimjerena i neprihvatljiva.

Navedena interpretacija, kao i prikazani stav veterinara, budi sumnju u njegovo stručno, kvalitetno i etično ponašanje u opisanom slučaju pružanja veterinarske usluge te će stoga Hrvatska veterinarska komora u skladu sa svojim ovlastima utvrditi sve činjenice i okolnosti vezano za pružanje veterinarske usluge i ocjenu zdravstvenog stanja predmetnog konja te će u slučaju utvrđivanja povreda etičkih načela u obavljanju veterinarske djelatnosti te lakših i/ili težih povreda u obavljanju veterinarske djelatnosti, izreći propisane stegovne mjere.

Na kraju, ističemo da Hrvatska veterinarska komora najoštrije osuđuje slučaj teškog fizičkog zlostavljanja predmetnog konja, kao i sve druge slučajeve zlostavljanja životinja i narušavanja njihovih prava i dobrobiti te traži najstrožije kažnjavanje počinitelja.

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK HVK
Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora