Privremene mjere za omogućavanje prihvata raseljenih osoba iz Ukrajine s kućnim ljubimcima

Izvor (preuzeto sa): http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4810


Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini, Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s veterinarskom inspekcijom Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH) i Hrvatskom veterinarskom komorom, privremeno omogućilo pojednostavljen ulazak na područje Republike Hrvatske kućnih ljubimaca (prvenstveno pasa i mačaka) u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine.
Naime, za unos kućnih ljubimaca iz Ukrajine je inače, uz uobičajene uvjete (identifikacija mikročipom, validno cijepljenje protiv bjesnoće, veterinarski certifikat), potreban i zadovoljavajući titar antitijela na bjesnoću te protek razdoblja od 3 mjeseca nakon uzetog uzorka. U posebnim slučajevima, unos životinja je moguć i prije ispunjenja tih uvjeta uz pismeno odobrenje Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Zbog humanitarnih razloga i dobrobiti životinja, Ministarstvo poljoprivrede privremeno dopušta raseljenim osobama iz Ukrajine unos kućnih ljubimaca koji ne ispunjavaju navedene zahtjeve i bez prethodnog odobrenja.
Ovo izuzeće odnosi se isključivo na kućne ljubimce u pratnji vlasnika te nije primjenjivo na premještanje napuštenih kućnih ljubimaca, odnosno napuštenih pasa. Dopremanje kućnih ljubimaca u skloništa za životinje, privatne zbirke otvorene za javnost ili zoološke vrtove smatra se komercijalnim premještanjem te se navedena izuzeća ne primjenjuju na iste.
Kako bi se smanjio javnozdravstveni rizik zbog takvog izuzeća od uspostavljenih mjera za kontrolu bjesnoće, veterinarska inspekcija će u svakom zasebnom slučaju odrediti mjere koje je potrebno ispuniti nakon dolaska na odredište u Republiku Hrvatsku te uputiti vlasnike na koji način će to učiniti.
Hrvatska veterinarska komora se uključila u organizaciju pomoći ukrajinskim raseljenim osobama te će veterinarske organizacije i veterinarske prakse koje se nalaze na popisu dostupnom na poveznici ispod ovog teksta, ove mjere, koje odredi veterinarska inspekcija, obavljati besplatno za vlasnike.
Ovo izuzeće odnosi se isključivo na unos kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika, odnosno ovlaštenih osoba te nije primjenjivo na unos u Republiku Hrvatsku napuštenih kućnih ljubimaca, odnosno napuštenih pasa. Dovođenje napuštenih pasa i mačaka iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku, koje ne ispunjavaju propisane uvjete, značilo bi kršenje EU pravila za komercijalni promet te time bilo i protuzakonito. Zbog rizika od bjesnoće i ograničenih kapaciteta naših skloništa za životinje, a u koje bi se, upravo zbog povećanog rizika, takve, napuštene pse trebalo smjestiti, nije moguće u ovom trenutku napraviti izuzeće kako bi bio dozvoljen ulazak s napuštenim i nezbrinutim psima u Republiku Hrvatsku, niti je bilo koja druga članica EU napravila do ovog trenutka izuzeće za unos takvih pasa iz Ukrajine.
Ovdje svakako treba napomenuti da bi, zbog povećanog rizika od bjesnoće, dovođenjem napuštenih pasa i mačaka nepoznatog zdravstvenog statusa, bio izložen riziku od infekcije onaj tko ih dovozi, ali i sve druge osobe i životinje s kojima bi takva životinja bila u kontaktu. Ukoliko je kojim slučajem, ipak takva životinja već dovedena u Republiku Hrvatsku, potrebno je žurno o tome izvijestiti veterinarsku inspekciju DIRH-a kako bi se odmah poduzele mjere za sprečavanje rizika prijenosa bjesnoće.

Postupak osobe koja dolazi iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku s kućnim ljubimcem prilikom ulaska u RH

Osoba koja dolazi iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku s kućnim ljubimcem prilikom ulaska u RH dužna je službenicima na graničnom prijelazu naglasiti da dolazi s kućnim ljubimcem te ispuniti Obrazac prijave s traženim podatcima. Obrazac prijave se dostavlja na adresu [email protected].
Ukoliko je osoba propustila prijaviti ulazak s kućnim ljubimcem službeniku na graničnom prijelazu dužna je što je moguće prije popuniti Obrazac koji se nalazi na poveznici dolje te ga dostaviti elektronskom poštom na adresu [email protected].

Postupak nadležnih tijela nakon zaprimanja popunjenog Obrasca

Nakon zaprimanja Obrasca, u posjetu na prijavljenoj adresi dolazi veterinarski inspektor DIRH-a koji će utvrditi mjere koje je potrebno provesti u odnosu na identifikaciju psa mikročipom i cijepljenje protiv bjesnoće te obveznu evidenciju.
Veterinarski inspektor dati će daljnje upute o načinu i na koji će se provesti potrebne mjere.
Do dolaska veterinarskog inspektora, molimo vlasnike kućnih ljubimaca da ograniče kontakte ljubimca s ostalim životinjama i neovlaštenim osobama.

Poveznice na dokumente:

Obrazac prijave dopreme kućnog ljubimca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku / Заява про ввіз домашньої тварини у супроводі власників-біженців з України до Республіки Хорватія

Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija koje pro bono za vlasnike kućnih ljubimaca provode mjere cijepljenja protiv bjesnoće, dehelmintizacije i označavanja

Popis veterinarskih praksi koje pro bono za vlasnike kućnih ljubimaca provode mjere cijepljenja protiv bjesnoće, dehelmintizacije i označavanja

Naredba o mjerama za prihvat kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora