Simpozij Afrička svinjska kuga

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Razred za medicinske znanosti Odbor za animalnu i komparativnu patologiju Poziva Vas na simpozij AFRIČKA SVINJSKA KUGA – STANJE I IZAZOVI African swine fever – present situation and future challenges koji će se održati u srijedu 22. svibnja 2019. s početkom u 10,00 sati u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb

P R O G R A M

10,00 – 10,10 Pozdravne riječi Davor Miličić, potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Vida Demarin, tajnica Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Josip Madić, predsjednik Organizacijskog odbora

Predsjedaju: Josip Madić i Lorena Jemeršić

10,10 – 10,50 African swine fever: a global view and the current challenge Afrička svinjska kuga: globalni pogled i sadašnji izazov Klaus Depner, Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research Institute for Animal Health, Greifswald-Riems, Germany

10,50 – 11,10 Dinamika populacije divlje svinje i njen utjecaj na epidemiologiju afričke svinjske kuge Dynamics of wild boar population and its influence on epidemiology of African swine fever Dean Konjević, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zavod za veterinarsku ekonomiku i epidemiologiju, Zagreb

11,10 – 11,40 Epidemiological considerations and measures for the control of African swine fever outbreaks in Hungary Epidemiološko stanje i mjere za kontrolu afričke svinjske kuge u Mađarskoj Tamas Abonyi, National Food Chain Safety Office Veterinary Diagnostic Directorate, Budapest, Hungary

11,40 – 12,00 Measures for the prevention of the outbreak of African swine fever in Slovenia Mjere za sprječavanje pojave afričke svinjske kuge u Sloveniji Ivan Toplak, University of Ljubljana, Veterinary Faculty, National Veterinary Institute, Ljubljana, Slovenia

12,00 – 12,15 Rasprava

12,15 – 12,50 Stanka

Predsjedaju: Željko Cvetnić i Ljubo Barbić

12,50 – 13,10 Mjere za sprječavanje pojave afričke svinjske kuge u Srbiji Measures for the prevention of the outbreak of African swine fever in Serbia Tamaš Petrović, Scientific Veterinary Institute “Novi Sad”, Laboratory of Virology, Head deputy of Virology Department, Novi Sad, Serbia

13,10 – 13,30 Afrička svinjska kuga – trenutno stanje i koraci poduzeti u Hrvatskoj African swine fever – situation and steps taken in Croatia Lorena Jemeršić, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

13,30 – 13,50 Emergentne zarazne bolesti u Hrvatskoj Emerging infectious diseases in Croatia Ljubo Barbić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Zagreb

13,50 – 14,20 Rasprava

Skup će biti bodovan u skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora