Simpozij “Evolucijski razvoj srca i translacijska medicina” i predstavljanje knjige “Evolutionary development of the heart: anatomy and molecules”

Preuzmi pdf

Sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara, Hrvatska veterinarska komora će sudjelovanje na skupu bodovati sa dva (2) boda.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora