Sjednica sekcija i Glavna skupština FVE-a na Malti (24. do 26. studeni 2022.)

Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet., predsjednik HVK, Mirela Juras, dr. med. vet., zamjenica predsjednika HVK, izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Na Malti je od 24. do 26. studenog održana Glavna skupština Federacije veterinara Europe (FVE) kojoj su prethodile sjednice svih sastavnih sekcija FVE-a i to UEVP (veterinari praktičari), UEVH (veterinari u javnom zdravstvu), EVERI (veterinari u znanosti, istraživanju i industriji) te EASVO (državni veterinarski inspektori).

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet., zamjenica predsjednika Mirela Juras, dr. med. vet.

Hrvatsku su na Malti predstavljali predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Zemljak, univ. mag. med. vet., zamjenica predsjednika Mirela Juras, dr. med. vet., dekan Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Marko Samardžija i prodekanica izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner te nekadašnja potpredsjednica FVE-a i osnivačica i predsjednica EVERI-a dr. sc. Ljiljana Markuš Cizelj kao uzvanica od strane FVE-a.

Izv. prof. dr. sc. Milorad Radaković, izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner, dr. sc. Ljiljana Markuš Cizelj, prof. dr. sc. Marko Samardžija.

Sjednicu veterinara praktičara UEVP kao najveće sekcije FVE-a otvorio je njen predsjednik Piotr Kwiecinski te predsjednik Malteške veterinarske komore Andrew Agius.

Prezentirano je izvješće o radu UEVP-a, napredak u osnivanju Ukrajinske veterinarske asocijacije nakon sastanka s ukrajinskom vladom u Kijevu. Kolege iz Ukrajine iznijeli su probleme s kojima se suočavaju na nacionalnoj razini, od nedostatka lijekova i opreme, pa do rada u uvjetima bez grijanja i električne energije. Također je prezentiran način uključivanja UEVP-a u rješavanje nacionalnih problema u veterinarskoj struci u svim članicama FVE-a.

VETCEE je izvijestio o cjeloživotnom obrazovanju te evaluacijama ustanova veterinarskog visokog obrazovanja koje provodi EAEVE, a u kojoj sudjeluju kolege iz UEVP-a kao stručnjaci-praktičari.

Grčka veterinarska asocijacija prezentirala je osnivanje Asclepius centra za Jedno zdravlje koji uz veterinare zapošljava i druge stručnjake koji zajedno rade na zaštiti zdravlja ljudi, životinja, zaštiti okoliša, sigurnosti hrane te načinima sprječavanja i suzbijanja pojave antimikrobne rezistencije.

Problem na razini EU je sve manji interes budućih studenata za studij veterinarske medicine, ali i to da nakon studija 30% netom diplomiranih studenata odlaze iz struke i bave se drugim zanimanjima. Stoga će UEVP predložiti FVE-u pokretanje snažnije promocije veterinarske struke na razini EU kako bi se mlade privuklo da studiraju veterinarsku medicinu i zapošljavaju se kao veterinari, a isto tako da bi javnost bila upoznata s opsegom poslova koje veterinari obavljaju.

U drugom dijelu sjednice održana je zajednička panel rasprava UEVP-a sa članovima EVERI-a, UEVH-a i EASVO-a na temu profesionalne orijentacije i neovisnosti rada veterinara. Na panel raspravi sudjelovala je i potpredsjednica IVSA-e, zagrebačka studentica Vanda Dučić. Zaključno, moderator panel rasprave kolega Volker Moser iz Austrije naglasio je da svaka članica za sebe, ali i FVE na razini EU, moraju više učiniti na približavanju i promociji veterinarske profesije javnosti, što će biti i jedna od uputa Glavne skupštine FVE-a. Za kraj sjednice, izvješća i preporuke za daljnji rad dale su i sekcije za pojedine vrste životinja – FECAVA (kućni ljubimci), EAPHM (svinje), PVSGEU (perad), FEEVA (konji) te EAZWV (divlje i ZOO životinje).

Sjednica UEVH (veterinari higijeničari) započela je nacionalnim okruglim stolom na kojem je svaki od predstavnika ukratko iznio situaciju u svojoj zemlji, a u odnosu na stanje struke i pojavu bolesti vezanih za veterinarsko javno zdravstvo. Posebno izlaganje održao je dr. Marek Kubica iz Poljske koji je podnio izvještaj o situaciji vezanoj uz nezadovoljstva poljskih kolega u sektoru veterinarskog javnog zdravstva, a što su podržali svi veterinari u Poljskoj te su službenu podršku dobili i od FVE. Poljske kolege su nezadovoljni radom i politikom nadležnog ministra te skupljanjem predizbornih bodova podilaženjem farmerima na štetu struke, pri čemu su 17.11.2022. godine svi poljski veterinari protestirali i tražili od vlade da osigura financiranje službenih kontrola u skladu s postignutim dogovorima. Također je izjavio da bez obzira na situaciju, veterinari i dalje rade svoj posao i sigurnost hrane nije dovedena u pitanje. U svom izlaganju skrenuo je pažnju na povećanje ilegalne trgovine psima te upozorio na pojavu bjesnoće u dva psa i jedne mačke, ali i u većeg broja divljih životinja. Pretpostavlja se da je navedeno posljedica migracije ljudi i životinja zbog rata u Ukrajini.

Gost na sjednici, dr. Mike Topper (AVMA, USA) konstatirao je da javnost olako prihvaća pojavnost bolesti, navodeći da se nitko previše ne uzbuđuje radi influence ptica koja se javlja u cijeloj Europi, nitko se posebno ne uzbuđuje oko pojave spongiformne encefalopatije jelena (CWD) u Norveškoj ili bjesnoće pasa i mačaka u Poljskoj te se pita bi li tako bilo i u slučaju pojave slinavke i šapa. Zaključio je, a svi su se složili, da moramo biti konkretniji i glasniji kako bi se glas veterinara čuo u javnosti, što je i prijedlog za skupštinu FVE-a da Jedno zdravlje mora biti među prioritetima.

Arja Helene Kautto (Swedish Food Agency) uključila se na sjednicu putem video poziva i prezentirala „Remote meat control – from oportunity to obligation“ kao zanimljiv projekt ante i post mortem pregleda jelenske divljači u klaonicama na krajnjem sjeveru Švedske. Navela je da veterinari ponekad putuju na posao avionom ili na putu do radnog mjesta u klaonicu danima ostaju zatrpani u snijegu. Kroz prezentaciju projekta saznali smo kako se umjetna inteligencija može koristiti prilikom ante i post mortem pregleda u kojem se, preko sustava kamera i obrade podataka, inspekcija životinja i mesa omogućuje doslovno iz ureda. Ovaj projekt naišao je na mnoge prepreke, no digitalna transformacija je neizbježna, započela je i u našoj struci te se treba pripremiti, prilagoditi legislativu i istražiti mogućnosti primjene znanstvenih i tehnoloških dostignuća za opću korist.

Također, zanimljive su bile i prezentacije Claire White (National Farmers Union, UK) o poslovima koje veterinari rade u agroindustriji u kontekstu koncepta Jedno zdravlje.

Na sjednici je izabrano novo vodstvo UEVH-a. Za predsjednika je izabran Jason Aldiss (UK), za podpredsjednicu Iris Fuchs (DE), za tajnika je izabran Ole Arne Olvseije (NO), a za rizničara je povjerenje ponovo dano Alvaru Mateosu Ammanu (ES).

Na sjednici sekcije Europski veterinari u obrazovanju, istraživanjima i industriji (European Veterinarians in Education, Research and Industry, EVERI), koja je dio FVE od 2005. godine, dosadašnji predsjednik sekcije, profesor Univerziteta u Milanu, dr. Massenzio Fornasier te ostali govornici (izv. prof. dr. sc. Breda Jakovac Strajn, dr. Cristine Fossing, izv. prof. dr. sc. Milorad Radaković) iznijeli su pregled aktivnosti sekcije, podnijeli financijsko izvješće te je izabrano novo predsjedništvo sekcije. Za predsjednika u sljedećem mandatu jednoglasno je izabran izv. prof. dr. sc. Milorad Radaković, profesor na Sveučilištu u Cambridgeu, alumni Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Dr. Christine Fossing govorila je o potencijalima cjeloživotnog obrazovanja veterinara (Continuing Professional Development, CPD) dok se student, predstavnik IVSA-e, između ostaloga, osvrnuo na poteškoće u osiguravanju sredstava potrebnih za značajnije sudjelovanje studenata u radu međunarodnih udruga.
Među inima, u svjetlu očekivanja evaluacije Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja će biti održana sljedeće godine u travnju, ističemo izlaganje dr. Stéphanea Martinota, predsjednika Europske udruge ustanova veterinarskog visokog obrazovanja (European Association of Establishments for Veterinary Education, EAEVE) o izmjenama sljedeće verzije SOP-a, a koje se prvenstveno odnose na distinkciju u provođenju, a samim tim i u evaluaciji, kako temeljne kliničke obuke obvezne za sve studente veterinarske medicine tako i izborne praktične nastave. Temeljna klinička obuka mora rezultirati usvajanjem Kompetencija prvoga dana (Day One Competence, DOC) dok cilj izborne praktične nastave mora biti usmjeren ka povećanju praktičnog veterinarskog iskustva i poboljšanju praktičnih vještina studenta. Također je istaknuo da je u vođenju ustanova veterinarskog visokog obrazovanja značajniji naglasak potrebno staviti na održivi razvoj kroz primjenu materijala i metoda u nastavi i svakodnevnom poslovanju koje nisu opterećujuće za okoliš. Isto tako, naglašeno je da laboratoriji vještina (Skill Labs) ustanova veterinarskog visokog obrazovanja nisu nužno visokotehnološki opremljene jedinice već se dobri rezultati, posebno u razvijanju generičkih kompetencija nužnih u svakodnevnom poslovanju, mogu postići i uz puno manje sredstava.
Na kraju, nakon izlaganja dr. Despoine Iatridou koje se odnosilo na članak „Coccidiostats use requires veterinary supervision“, a u kojem je na temelju novih znanstvenih istraživanja i nastupajuće legislative iznesen revidirani stav FVE-a o primjeni kokcidiostatika, provedena je podulja rasprava.

Glavnu skupštinu FVE-a otvorili su predsjednik Rens van Dobbenburgh i direktorica FVE-a Nancy De Briyne. Pozdravljeni su gosti iz Amerike, Kanade, Ukrajine, Kazahstana, OIE-a, WVA-a, IVSA-e. Prezentiran je rad FVE-a u 2022. godini, posebice sastanci održani u Europskom parlamentu te sastanci održani s nacionalnim veterinarskim tijelima u EU. Što se tiče provođenja strategije FVE-a do 2025. godine, prezentirani su dosadašnji rezultati vezani uz novi ured u Briselu, treći veliki upitnik o stanju u veterinarskoj struci, upitnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima, promociju veterinarskih posjeta gospodarstvima, rješavanje problema nedostatka veterinarskih djelatnika, dobrobit životinja, promoviranje Jednog zdravlja te rad na EU projektima.

Rastući problem je sve veći pritisak na veterinarsku struku da se smanjenje antimikrobne rezistencije ostvari smanjenjem broja antimikrobnih lijekova koji se koriste u liječenju životinja. Na ovom problemu FVE neprekidno aktivno radi surađujući s liječnicima na razini EU.

Zamjenica predsjednika HVK, Mirela Juras, dr. med. vet. tijekom prezentacije aktivnosti HVK u kontekstu promocije struke i inicijative Jedno zdravlje.

U dijelu aktivnosti oko Jednog zdravlja pod naslovom „Jedno zdravlje, jedna dobrobit, jedan svijet” uz Finsku, Njemačku, Grčku, Italiju, Englesku, IVSA-u i OIE, prezentaciju je imala i Hrvatska. Naslov prezentacije bio je „Uspostava kataloga tečajeva edukacija vezanih na sigurnost hrane u Hrvatskoj”, a prezentaciju je održala zamjenica predsjednika HVK Mirela Juras, dr.med.vet. Prezentacije su pokazale na koji način se veterinarske asocijacije raznih zemalja uključuju u projekte Jednog zdravlja i time doprinose promociji veterinarske struke kao prvenstveno zdravstvene struke.

Održana je i panel rasprava na temu „Prelazak s kurativnog na preventivni način liječenja” na kojoj su prezentirani nacionalni projekti veterinarskih posjeta gospodarstvima kao dio EU Uredbe o zdravlju životinja. Prije zatvaranja Skupštine dani su prijedlozi svih sekcija prema FVE-u koji su doneseni na njihovim sjednicama, a svi članovi pozvani su na proljetnu sjednicu koja će biti održana u lipnju 2023. godine u Češkoj.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora