Skupština Federacije veterinara Europe (FVE) u Londonu

Ivan Zemljak, univ.mag.med.vet.
Predsjednik Hrvatske veterinarske komore


Po treći puta u Londonu, od 16. do 18. lipnja 2022., održana je glavna skupština Federacije veterinara Europe zajedno sa svim njenim radnim grupama. Hrvatski predstavnici su bili prof.dr.sc. Ivana Tlak Gajger na sjednici EVERI-a i predsjednik HVK Ivan Zemljak na sjednici UEVP-a i glavnoj skupštini FVE-a.

Uz redovne izvještaje o radu i financijama UEVP-a, na sjednici su kao gosti prisustvovali i kolege veterinari iz Ukrajine koji su ukazali na posljedice rata s Rusijom, ogromnu humanitarnu krizu, patnju ukrajinskih stanovnika, ali i domaćih životinja u Ukrajini.Prezentirali su i probleme s kojima se suočavaju veterinari na ostalim područjima Ukrajine koja su van ratnih zbivanja, a koji su uzrokovani ruskom agresijom te posljedičnom nestašicom instrumenata, lijekova i ostalog medicinskog materijala.

U govoru je spomenuta i pomoć Hrvatske u financijskom pogledu, ali i od strane Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje omogućava besplatan nastavak studiranja ukrajinskim studentima. Osim toga, Hrvatska je uz Njemačku, Italiju, Francusku, Poljsku i Švicarsku bila primjer za sudjelovanje i pružanje pomoći oko Vets for Ukraine programa koji još traje i daje mogućnost veterinaru da troškove liječenja, ali i preventivnih ili nekih drugih zahvata na kućnim ljubimcima vlasnika izbjeglog iz Ukrajine, nadoknadi putem navedenog programa EU.

Uz kolege iz Ukrajine kratku problematiku i osvrt na rad veterinarske struke dali su i Rafael Laguens, predsjednik Svjetske veterinarske asocijacije WVA, Jose Arce predsjednik AVMA-e za SAD, potpredsjednica CVMA-e Enid Stiles za Kanadu i predsjednica IVSA-e Anna Cieckiewicz za studentske asocijacije.

Predstavnici SAD-a i Kanade prikazali su koliki je manjak veterinara u ruralnim područjima i trenutno se kreće u granicama 70 do 80 % njihovih potreba ovisno o području. No, dodatno zabrinjavajuće je i smanjena zainteresiranost za rad s kućnim ljubimcima te se radi na promociji veterinarske struke u javnosti.

Na službenom dijelu raspravljalo se, predlagalo i glasalo o Uredbi o zdravlju životinja, posebno njezinom članku 25. koji propisuje veterinarske posjete gospodarstvu koje drži domaće životinje. Zemlje članice FVE-a uključujući i Hrvatsku dali su svoj osvrt na navedenu temu i vlastite načine rješavanja točke 25. Uredbe. Osim na temu Uredbe o zdravlju rasprava se odvijala i na temu Označavanja dobrobiti životinja na proizvodima životinjskog podrijetla i Dobrobiti životinja tijekom dugih transporta te su izglasane primjedbe koje će se prezentirati predsjedništvu i glavnoj skupštini FVE-a.

Izvješća o radu te planove za budućnost predstavili su i odjeli vezani na vrste životinja i to: FECAVA (kućni ljubimci) – Ann Criel, EAPHIM (svinjogojstvo) – Giovanbattista Guadagnini, PVSGEU (peradarstvo) – Daniel Parker, FEEVA (konji) – Heidi Kellokoski-Kiiskinen, EAZWV (divlje životinje i ZOO vrtovi) – Steph Sanderson, ESEVT (akreditacija obrazovnih ustanova) i VetCee (cjeloživotno obrazovanje).

Skupštinu FVE-a otvorio je predsjednik dr. Rens Van Dobbenbourgh, dr. Christine Middlemiss, CVO Ujedinjenog kraljevstva, te predsjednici British Veterinary Association-a i Royal College of Veterinary Surgeons dr. Justine Shutton i dr. Kate Richards.

Predstavljeni su problemi s financijama u 2022., najviše zbog premještanja glavnog ureda FVE-a i visoke stope inflacije u EU od 8-12%, zbog čega se očekuje rast visine naknade za članstvo prema svim zemljama članicama što će biti raspravljeno još jednom kroz 2022. godinu i biti na glasanju na jesenskoj Skupštini FVE-a na Malti.

Problematiku s VMP-ma dao je dr. Ivo Claassen predsjednik European Medicine Agency – EMA-e. Sve veći pritisak humane medicinske struke na EU parlament s zahtjevom za ukidanje određenih skupina antibiotika za upotrebu u veterinarskoj medicini, te pojava antimikrobne rezistencije koja je i dalje aktualna tema i zbog koje svaka članica FVE-a mora promovirati oprezno, ciljano i razborito korištenje antibiotika kod liječenja domaćih životinja.

Ponovni zahtjev za ukidanje određenih vrsta antibiotika za upotrebu kod životinja te zahtjevi za ukidanje humanih antibiotika za upotrebu kod kućnih ljubimaca traže stalno zalaganje FVE-a na razini EU Parlamenta, ali i nacionalnih veterinarskih udruženja kod svojih europarlamentaraca. Uz to, vezano na razumnu upotrebu VMP-a, izlaganja su imali dr. Justin Shotton o antiparaziticima za primjenu kod kućnih ljubimaca i dr. Fergus Allerton o razvoju SOP-ova i vodiča za antimikrobnu terapiju (također predavač na Konferenciji o antimikrobnoj rezistenciji u veterinarskoj medicini u Novom Sadu).

Od strane predstavnice OIE-a u Briselu Estelle Hamelin prezentirano je kretanje bolesti životinja u Europi i trenutno stanje koje se može izrazito pogoršati zbog rata u Ukrajini te mogućnost širenja ASK, IP i bjesnoće prema zemljama EU. Isto tako, FAO je izvjestio o nestašicama hrane (žitarica) po regijama svijeta uzrokovanim ukrajinskom krizom.

Predsjednica World organisation of animal health WOAH, održala je prezentaciju o radu organizacije, profesionalnom razvoju veterinarske struke, programima nadzora i kontrole migratornih zaraznih bolesti koje se sve više javljaju po svijetu na novim područjima gdje ih nije bilo (ASK, West Nile…). Zbog toga se rade računalne procjene šteta koje nastaju širenjem takvih bolesti.

Glasanje o prijedlogu izmjene Uredbe o dobrobiti životinja u transportu i prijedlog Uredbe o označavanju proizvoda životinjskog podrijetla sukladno ostvarenoj dobrobiti prošlo je jednoglasnim za od strane svih članova Skupštine. Također je predsjedništvo FVE ukratko prezentiralo zaključke radne grupe oko trgovanja psima vezano na dobrobit. Prikazani su rezultati One Health edukacije veterinara i zaključci 3. debate o međustrukovnim edukacijama i treninzima. Uz inicijativu Jednog zdravlja prezentirani su i prijedlozi EU komisiji vezano na osiguranju sigurnosti u radu veterinarskoj struci kao što je to u humanoj medicini, a sve u cilju postizanja kvalitetne i raširene usluge zaštite zdravlja ljudi i životinja.

Sljedeća Skupština FVE-a održat će se u studenom 2022. na Malti.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora