Redovna godišnja Skupština HVK 2021.

Redovita godišnja Skupština Hrvatske veterinarske komore održana je u ponedjeljak 20.12.2021. godine u Velikoj predavaonici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 11.30 sati. Od ukupno 76 članova, prisutna su bila 53 člana, odnosno 34 nazočna sa 19 punomoći.

Kao gosti na Skupštini su prisustvovali predstavnik Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Siniša Mandek, predsjednik Nadzornog odbora HVK Zlatko Heruc i predsjednica Odjela veterinara male prakse HVK Lea Kreszinger.

Na samom početku Skupštine održana je minuta šutnje za nedavno preminulog člana Skupštine, kolegu Davora Požegu.

Ispred Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Skupštini se na poziv predsjednika HVK Ivana Zemljaka obratio Siniša Mandek. U svom kratkom obraćanju dao je nekoliko informacija vezano za događanja u narednoj godini.

Predsjednik HVK Ivan Zemljak je za članove radnog predsjedništva predložio Bernarda Vukušića (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Niku Brkljaču Bottegaro, Mladena Jemeršića, Dražena Zukovića i Antu Šarića. Za ovjerovitelje zapisnika predložio je Ivicu Vujevića i dr. sc. Nikolu Rošića, a za članove verifikacijskog povjerenstva Mislava Matašina, Marka Dvojkovića i Dražena Hižmana. Zapisničar na Skupštini bio je tajnik HVK dr. sc. Anđelko Gašpar.

Predloženih 12 točaka dnevnog reda jednoglasno su usvojene. Po svim točkama održane su kraće rasprave na kojima su dana određena potrebna pojašnjenja, pa su i prijedlozi usvojeni jednoglasno. Točke dnevnog reda bitne za daljnji regularan rad Komore obrađene su prije nekoliko dana na sastanku Upravnog odbora, upravo kao što je i Nadzorni odbor HVK obavio još jedan nadzor nad radom tijela HVK uključujući i financijsko poslovanje HVK.

Predsjednik Nadzornog odbora HVK Zlatko Heruc naveo je da je tijekom 2020. godine u Komoru upisano 77 novih članova od čega je 58 žena i 19 muškaraca. U svom izvješću posebno je istaknuo da je Komora krajem 2020. godine naručila i obavljanje neovisne revizije financijsko-materijalnog poslovanja od strane neovisne revizorske kuće o čemu je Nadzorni odbor obavješten na sjednici u prisustvu revizorice, a ustanovljeno je da HVK vodi uredno financijsko poslovanje u skladu sa važećim propisima.

Tijekom rasprave konstatirano je, između ostalog, da se zbog neodgovarajućeg registra ne konzumiraju mogućnosti predviđene Statutom HVK, a koje se odnose na prikupljanje članarina i penalizaciju članova koji ne izvršavaju svoje obveze prema HVK. O istome je nakon rasprave zaključeno da će predviđene mogućnosti biti ugrađene novi registar čime će brojni slučajevi neodgovarajuće dosadašnje prakse biti zaustavljeni.

Članovima Skupštine na usvajanje su upućen je rebalans za 2021. i manje promjene financijskog plana za 2022. godinu, a vezane su uz neodržavanje Veterinarskih dana 2020. godine, planirano zapošljavanje budućeg izvršnog direktora HVK, kao i izradu novog registra članova Komore.

Na kongresu male prakse održanom 19. studenog u Rovinju imenovano novo predsjedništvo Odjela veterinara male prakse u sastavu Igor Benčić, Vlatka Czik, Sara Uvodić, Lea Kreszinger (predsjednica) i Tatjana Zajec, a koje je ova Skupština i potvrdila.

Neposredno prije Skupštine održana je konstituirajuća sjednica Odjela za farmske životinje na kojoj su za članove predsjedništva predloženi Mislav Matašin (predsjednik), Vjekoslav Tirić, Petra Oršoš Kumerički, Velimir Berta i Dario Hanaftaler. Članovi Upravnog odbora HVK tijekom Skupštine su prihvatili ovaj prijedlog te ga je nakon toga prihvatila i Skupština HVK.

Materijali za redovnu-godišnju Skupštinu HVK za članove:

skupština 2021-poziv
ZAPISNIK-2020-konačni -objava
IZVJEŠĆE O FIN POSL ZA 2020.
skupština 2021. – izvješće predsjednika
skupština 2021 – zapisnik redovna
skupština 2021 – zapisnik UO 1.docx
skupština 2021 – zapisnk UO2
skupština 2021 – rebaln fin plana za 2021.
skupština 2021-fin plan za 2022.

Svi dokumenti u jednoj (zip) datoteci:
Skupština HVK 2021.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora