Stručna predavanja u sklopu projekta “FARMICA – upoznajmo Hrvatsku kroz životinje”

Poštovani,
pozivamo vas na stručna predavanja u projektu Udruge studenata veterinarske medicine “EQUUS” pod nazivom “FARMICA – upoznajmo Hrvatsku kroz životinje”. Predavanja na temu autohtonih hrvatskih pasmina domaćih životinja i pasa koja će biti bodovana sa dva boda za veterinare i studente veterinarske medicine sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine.


Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora