Stručni skup “Znanjem do zdravog konja”

Skup će se održati dana 27. veljače 2024. godine, s početkom u 14.45 sati, u Kliničkoj predavaonici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudionicima skupa vrednovati će se stručno usavršavanje s 2 boda, sukladno Pravilniku o stručnom usvaršavanju doktora veterinarske medicine.

Za prijavu koristite PRIJAVNI OBRAZAC.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora